Категорія: Освітні програми

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 2020/2022 н.р.

                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Бердичівського міського ліцею  № 15                                       Житомирської області (підпис існує)   В.ІВАСЮК Дата 27.12.2019 р. Освітня програма Бердичівського міського ліцею № 15 Житомирської області на 2020/2022 н.р. Схвалено…

Внесення змін до освітньої програми Навчальний план на 2019-2020 рр.

Пояснювальна записка до навчального плану У 2019-2020 навчальному році у Бердичівському міському ліцеї № 15 функціонують 35 класів із загальною кількістю учнів  951. З них: початкова школа 14 загальноосвітніх класів…

Внесенняя змін до освітньої програми Навчальний план на 2018-2019 рр.

Робочий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання Бердичівського міського ліцею №15 на 2018-2019 н.р. Освітні галузі Навчальні предмети 1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б…

СЕРТИФІКАТИ

Акредитація освітньої програми – це оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання. Акредитація…

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ на 2017/2019 рік

Затверджую Директор Бердичівського міського ліцею №15 Житомирської області В.Г.ІВАСЮК Освітня програма Бердичівського міського ліцею №15 Житомирської області на 2017/2019 рік Схвалено на засіданні педагогічної ради Бердичівського міського ліцею №15 Житомирської…