Освітні програми

Зміст

  1. Пояснювальна записка до навчального плану
  2. Робочий навчальний план початкової школи
  3. Робочий навчальний план проліцейських класів
  4. Робочий навчальний план ліцейських класів
  5. Робочий навчальний план старших ліцейських класів
  6. Освітні програми

Пояснювальна записка до навчального плану

Пояснювальна записка до навчального плану

У 2023-2024 навчальному році у Бердичівському міському ліцеї № 15 функціонують 37 класів із загальною кількістю учнів  974. З них: початкова школа 15 загальноосвітніх класів – 381  учень,  16   класів середньої ланки –  489 учнів,   старша школа  4   класи  – 104 учні.

Навчальний план ліцею розроблений на виконання Закону України «Про освіту»,  «Про повну загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової   загальної середньої освіти зі змінами внесеними згідно з Постановами КМУ № 688 від 24.07.2019 та № 898 від 30.09.2020 р.,  Постанови Кабінету Міністрів України  від 30.09.2020 р.         № 898 «Про затвердження Державного стандарту базової   загальної середньої освіти,  наказу МОН від 15.05.2023 р. №563 « Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні,  Постанови Державної служби з надзвичайних ситуацій № 03-1870/162-2 від 14.06.2022 р. « Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»,Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах», статуту та наскрізної освітньої програми   ліцею № 15, матеріально-технічну базу, інтереси учнів і батьків, кадрове забезпечення ліцею.

НУШ ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.

Базовий навчальний план визначає зміст і структуру початкової загальної освіти за допомогою інваріантної і варіативної складових, якими встановлюється погодинне співвідношення між освітніми галузями, гранично допустиме тижневе навантаження учні та загально тижнева кількість годин.

Навчальний план для 1а, 1б, 1в класів  за типовою освітньою програмою початкової освіти за Савченко О.Я ( наказ МОН від 12.08.2022 р. № 743-22 додаток 1).       Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей , компетентностей та наскрізних умінь відповідно до  вікових та індивідуальних особливостей та потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Навчальний план для 2а, 2б, 2в, 2г за типовою освітньою програмою початкової освіти за Р.Б.Шияном  ( наказ МОН від 12.08.2022 р. № 743-22 додаток 1). Навчальний план для 3а, 3б, 3в,  3г, 4а, 4б, 4в, 4г за типовою освітньою програмою початкової освіти за Р.Б.Шияном (наказ МОН від 12.08.2022 р. № 743-22 додаток 1). Особливості типової освітньої програми, розробленої під керівництвом     Р. Б. Шияна, полягають у структуруванні змісту початкової освіти за освітніми галузями та представленні його інтегровано в предметах вивчення, що визначені навчальним планом. Запропонована у програмі інтеграція забезпечує умови для формування в молодших школярів цілісної картини світу, здатності сприймати предмети/об’єкти і явища різнобічно, системно та визначати практичне застосування вивченого.

Відповідно до визначених у Державному стандарті цілей початкової освіти, Програму розроблено з метою нормативного забезпечення гармонійного розвитку та виховання особистості дитини для застосування набутого досвіду в навчальних і життєвих ситуаціях та закладання основ її особистісного зростання на наступному рівні освіти.

У 1-4 класах 2 години фізичної культури (змістові лінії: «Базова рухова активність», «Піклування про стан здоров’я та безпеку» ) викладатиме класовод , 1 годину (змістова лінія «Ігрова діяльність та змагальна діяльність учнів (рухливі ігри та естафети») викладатиме вчитель фізичної культури з відповідним записом у класних журналах.

Варіативна частина розділена таким чином:

1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г  по   1 год.   збільшено години  української мови з метою кращого і досконалішого оволодіння рідною мовою.

Розподіл класів здійснено таким чином: 5а, 5б, 5в,  , 6б, 6в,  7а, 7б, 7в – проліцейські класи (українська мова навчання).

Для 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в  навчальний план складено за Типовою освітньою програмою  для 5-9 класів закладів середньої освіти    (наказ  МОН від 19.02.2021 р. № 235 (додаток № 3).

Для   7а, 7б, 7в навчальний план складено за Типовою освітньою програмою ІІ ступеня згідно з наказом МОН від 20.04.2018 р. № 405 (таблиця № 1).

З метою допрофільної підготовки варіативна частина розподілена таким чином:

З  метою поглиблення й доповнення матеріалу шкільного курсу математики щодо розв’язування текстових задач, 7а ,7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в   – збільшено по 1 години алгебри,  7а ,7б, 7в – збільшено по 0,5 години хімії.

Основи геометрії (по 1 год. в 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в) введено з метою розвитку просторової уяви, розумінням тривимірності простору, усвідомлення можливості кількісної характеристики об’єктів і явищ, розпізнавання залежностей між величинами, бачення в реальній дійсності математичних об’єктів.

З метою формування грамотності учнів та для підсилення інваріантної складової в   7а, 7б, 7в (по 0,5 год.) – збільшено години української мови, введено факультативний курс «Польська мова» 2 год. в     7а, 8а, 9б класах.

7а, 7б, 7в  0,5 год. музичне мистецтво та 0,5 год. образотворче мистецтво будуть викладатися через тиждень протягом року.

Для  8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в класів  навчальний план складено за Типовою освітньою програмою школи  ІІ ступеня     наказ МОН № 405 від 20.04.2018   (таблиця  № 1).

Враховуючи наявність у ліцеї спортивних секцій, відвідування учнями позашкільних оздоровчо-спортивних закладів, для підсилення профільності навчання  у 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в,   9а, 9б, 9в зменшено по 1 год. фізичної

культури, у 8а, 8б, 8в,   9а, 9б, 9в зменшено по 0,5 год. мистецтва та основ здоров’я.

Варіативна частина в ліцейських класах розподілена таким чином:

9б – введено додатково   1 годину з хімії.

8а, 8б, 8в – 2,5 год. історії, 0,5 год. основ здоров’я та 0,5 год. мистецтва будуть викладатися через тиждень протягом року.

9а, 9б, 9в – 1,5 год.  географії та 2,5 год. історії, 0,5 год. основ здоров’я та              0,5 год. мистецтва будуть викладатися через тиждень протягом року.

10 а – ліцейський (математичний)

10 б – ліцейський (українська філологія)

11 а – ліцейський (математичний)

11б – ліцейський (українська філологія)

Для  10а, 10б, 11 класів  навчальний план складено за Типовою освітньою програмою школи ІІІ  ступеня наказ № 408 від 20.04.2018   (таблиця  № 2,3) у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03. 2020 №464.

Педагоги ліцею обрали навчальну програму  «Фізика. 10-11 класи» авторського колективу під керівництвом В.М.Локтєва та «Астрономія. 10-11 клас» авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я. в робочих навчальних планах і журналах записують окремі предмети «Фізика» і «Астрономія» розподіляючи навчальний час у такий спосіб:

у 10 класі: 3 год. фізика (рівень стандарту)

у 11 класі: 3 год. фізика і 1 год астрономія (рівень стандарту).

У  11  класі введено 1 індивідуальне заняття з української мови,                              1 індивідуальне заняття з математики. У 10б класі збільшено по 1 годині англійської мови та історії України з метою якісної підготовки до ЗНО.

У 10  класі   – 1,5 год. географії, 10, 11 –  1,5 год. історії України 1,5 год. «Захист  України»,  10  класі –  1,5 год. хімії будуть викладатися через тиждень протягом року.

Згідно наказу МОН України від 20.02.2002 № 128 здійснено поділ: 1 год. трудового навчання   8а, 8б, 8в, 9б, 9в   (хлопці, дівчата), 2 год. трудового навчання  5б, 5в,   6в, 6б, 11б   (хлопці, дівчата),  по 1,5 год. Захист України   10а,10б, 11а, 11б (хлопці, дівчата), 1 год. інформатики     5а, 5б, 5в,  6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 11а, 11б  2 год. інформатики 8а, 8б, 8в,    9а, 9б, 9в.

Двозмінний, п’ятиденний режим роботи з 8.00 до 18.55 тривалість уроку 1 класи – 35 хвилин, 2-4 класи 40 хвилин, 5-11 класи 45 хвилин.

Навчальний рік розпочинається Днем знань – 01 вересня 2023 року;

– навчальні заняття розпочинаються 01 вересня 2023 року і завершується у День останнього дзвоника;

– освітній процес організовується за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 22 грудня 2023 року;

ІІ семестр – з 15 січня по 13 червня 2024 року.

– протягом навчального року організувати для учнів канікули:

осінні: 23.10.2023 – 27.10.2023

зимові: 25.12.2023 – 12.01.2024

19.02.2024 – 23.02.2024

весняні: 15.04.2024 – 19.04.2024

– навчальний рік завершити проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

На виконання державного стандарту освіти забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної  складової у повному обсязі годин, які передбачені Типовими навчальними планами.

Усі навчальні плани складено з дотриманням гранично допустимого навчального навантаження учнів.

Варіативна частина в ліцейських класах розподілена таким чином:

У 9а, 9б, 9в введено по 1 годині «Синтаксис складного речення» з метою засвоєння учнями знань про основні синтаксичні одиниці та їхні функції в мовленні,      курс «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» по 1 годині  у 8а, 8б, 8в, 8г.

8б – введено додатково по  1 годині з хімії.

9а, 9б, 9в – введено додатково   по 1 годині з історії України.

8в – введено додатково 1 годину з української літератури.

8а – введено курс практичне право 1 година.

З метою розширення, поглиблення та систематизації знань учнів, підготовки їх до ДПА  з математики введено курс «Підготовка до ДПА» по 1  години в  9а, 9б, 9в класах та курс «Розв’язування прикладних задач з математики» по 1 годині в 8а, 8б, 8в, 8г  класах.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр з 1 вересня по 11 грудня, ІІ семестр з 18 січня по 27 травня.

Канікули:  з 14 грудня по 17 січня

У 5-х класах за рахунок 1 тижневої години фізичної культури проводяться навчальні заняття з ритміки, що сприяє розширенню рухового досвіду дітей, вдосконаленню навичок життєво необхідних рухових дій та використанню їх у повсякденній діяльності.

8а  (природничо-математичний) збільшено 2 год. біології, 9а збільшено 1 год. біології  для формування в учнів знань про роль біологічних наук у формуванні сучасної природничо-наукової картини світу, введено курс «Екологія рослин» 1 год. 9а клас

У 8а класі введено 1 годину факультатив «Модуль  числа», з метою формування навичок застосовувати знання набуті при вивченні шкільного курсу алгебри.

З метою допрофільної підготовки  введено такі курси:

– Елементи геометрії (по 1 год 4а, 4б, 4в,4г) введено з метою розвитку просторової уяви, розумінням тривимірності простору, усвідомлення можливості кількісної характеристики об’єктів і явищ, розпізнавання залежностей між величинами, бачення в реальній дійсності математичних об’єктів.

ведено курс за вибором «Мікробіологія з основами вірусології» (0,5 год) для поглиблення знань про фізіологічні функції, біохімію, ріст, розвиток мікроорганізмів, про значення їх у природі, в житті людини, та «Основи медичних знань» (0,5 год) для збагачення елементарними, необхідними у повсякденному житті медичними знаннями.

Введено курси за вибором:

«Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів» (0,5 год) для розширення і систематизації знань учнів про види рівнянь та методи їх розв’язування.

«Геометричний практикум» (0,5 год) для залучення учнів до процесу розв’язування досить складних, цікавих задач прикладного спрямування.

«Геометричні побудови» (0,5 год) для ознайомлення із нестандартними для шкільної геометрії задачами на побудову.

«Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей» (0,5 год) для систематизації та узагальнення знань учнів про елементарні функції, їхні властивості, способи побудови графіків функцій, рівнянь і нерівностей.

«Фізика живих систем» (1 год) для інтеграції знань та гуманітаризації науково-природничого компонента освіти.

За бажанням учнів та батьків залишено 2 год польської мови.

9а (економіко-правовий) збільшено 0,5 год правознавства для посилення практичної спрямованості навчання. Введено курс за вибором «Основи економіки» для вивчення ключових економічних концепцій і законів.

За бажанням учнів та батьків залишено 2 год російської мови.

9г (природничо-математичний) збільшено на 1 год біології для формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу.

Робочий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання Бердичівського міського ліцею №15 2023-2024н.р.

Навчальні предмети
За типовою освітньою програмою початкової освіти за О.Я.Савченко наказ МОН від 12.08.2022 № 743-22
 Українська мова. Навчання грамоти 7+1 7+1 7+1
 Англійська мова 2 2 2
 Математика 4 4 4
 Я досліджую світ* 3 3 3
 Дизайн і технології 1 1 1
 Інформатика
 Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
 Фізична культура 3 3 3
 Усього 22+1 22+1 22+1
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій

та групових занять

0 0 0
Кількість навчальних годин на тиждень, що фінансуються з державного бюджету (без               урахування поділу на групи) 23 23 23
Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня 20 20 20
Освітні галузі Навчальні предмети 4-Г
за   Типовою освітньою програмою початкової   освіти за Р.Б.Шияном наказ МОН від 12.08.2022 № 743-22  (додаток 1)
Українська мова 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1
  Англійська мова 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Математика Математика 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Людина і світ Я досліджую світ*

«Інформатика»  (у курсі         «Я  досліджую світ»)

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 1 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Разом 22+3 22+3 22+3  22+3  23+3  23+3  23+3 23+3 23+3 23+3 23+3 23+3
Гранично допустиме навантаження 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23
Всього фінансується 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26

Робочий навчальний план проліцейських класів з українською мовою навчання (допрофільна підготовка) Бердичівського міського ліцею №15 на 2023-2024н.р

Освітня галузь Перелік  предметів та інтегрованих курсів 5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б 6-В
За типовою освітньою програмою для 5-9 класів закладів  загальної середньої освіти (наказ № 235 від 19.02.2021 р. додаток № 3)
Мовно-літературна Українська мова 4 4 4 4  4 4
Українська література 2 2 2 2  2 2
Зарубіжна література 1.5-0.5 1.5-0.5 1.5-0.5 1.5-0.5 1.5-0.5 1.5-0.5
Англійська мова 3.5-0.5 3,5+ 0.5 3.5+

0.5

3.5-0.5 3.5-0.5 3.5+ 0.5
  Польська мова 0+2 0+2 0+2
Математична Математика 5 5+1 5+1 5 5 5+1
Природнича Інтегрований курс (Пізнаємо природу) 2 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2
Соціальна і здоров’язбережувальна Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» 1 1 1 1 1 1
Громадянська та історична Вступ до історії України та громадянської освіти 1 1 1
Історія України.

Всесвітня історія

2 2 2
Інформатична Інформатика 1.5-0.5 1.5-0.5 1.5-0.5 1.5-0.5 1.5-0.5 1.5-0.5
Технологічна Технології 2 2 2 2 2 2
Мистецька Інтегрований курс (Мистецтво) 1 1 1 1 1 1
Фізична культура Фізична культура 3 3 3 3 3 3
Разом 25+3 25+3 25+3 28+3 28+3 28+3
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузь Курси за вибором, індивідуальні консультації та групові заняття 3 3 3 3 3 3
Спецкурс «Основи геометрії» 1 1 1 1 1 1
Вакансія 2 2 2 2 2 2
Гранично допустиме навантаження 28 28 28 31 31 31
Усього фінансується 31 31 31 34 34 34

Робочий навчальний план ліцейських класів з українською мовою навчання Бердичівського міського ліцею №15 на 2023-2024 н.р.

Загальний цикл Кількість годин на тиждень
8а 9б
Наказ МОНУ За Типовою освітньою програмою школи ІІ ступеня

(наказ № 405 від 20.04.2018 р. таблиця  № 1)

Українська мова 2 2 2 2 2 2
Українська література 2 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 3 3 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2
Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1
Основи правознавства 1 1 1
Мистецтво 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5
Алгебра 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1
Геометрія 2 2 2 2 2 2
Біологія 2 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 1,5 1,5 1,5
Фізика 2 2 2 3 3 3
Хімія 2 2 2 2 2 2
Трудове навчання 1 1 1 1 1 1
Інформатика 2 2 2 2 2 2
Основи здоров’я 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5
Фізична культура 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1
Разом 31,5-1   31,5-1 31,5-1 33-1 33-1 33-1
Варіативна складова 4 4 4 4 4 4
Польська мова  2 2
Курс «Захист України» 1 1 1 1 1 1
Хімія 1
Гранично допустиме навантаження 33 33 33 33 33 33
Вакансії 1 3 3 3 0 3
Усього  фінансується 34,5 34,5 34,5 36 36 36

Робочий навчальний план старших ліцейських класів з українською мовою навчання Бердичівського міського ліцею №15 на 2023-2024 н.р.

Загальний цикл Кількість годин на тиждень
   10 А клас    10 Б клас 11 А клас 11Б
за Типовою освітньою програмою школи ІІІ ступеня

затверджена  наказом МОН № 408 від 20.04.2018 р., (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493  зі змінами, внесеними наказом МСОЛН  від 31.03.2020 № 464  таблиця      № 2,3)

Українська мова 2+2 2 2 2+2
Українська література 2 2 2 2+2
Іноземна мова(англійська) 2 +1 2 2 2
Зарубіжна  література 1 1 1 1
Історія України 1,5+1 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Громадянська освіта 2 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+1
Математика (алгебра і початки аналізу, геометрія) 3+6 3+6
Біологія і екологія 2 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1 1
Фізика 3 3 3 3
Астрономія 1 1
Хімія 1,5 1,5 2 2
Фізична культура 3-1 3-1 3-1 3-1
Захист  України 1,5 1,5 1,5 1,5
Разом 24+2+5 24+2+6 23+2+6 23+2+5
Вибірково-обов’язкові предмети 3 3 3 3
Інформатика 2 2 1 1
Технології 1 1 2 2
Варіативна складова 4 3 4 5
Індивідуальні заняття
Українська мова 1
Математика 1
Гранично допустиме навантаження 33 33 33 33
Вакансія 4 3 4 3
Усього фінансується 38 38 38 38

 

Освітні програми

Модельні навчальні програми для 5-9 класів НУШ (запроваджуються поетапно з 2022 року відповідно до наказу МОН від 12.07.2021 року № 795)

Мовно-літературна освітня галузь:

Українська мова 5 кл. Олександра Глазова

Українська література 5-6 кл. Архипова, Січкар, Шило

Зарубіжна література 5-6 кл. Ніколенко та ін.

Зарубіжна література 5-9 кл. Ніколенко та ін.

Іноземні мови:

Англійська мова

Іноземна мова 5-9 кл. Редько та ін.

 Польська мова

 5-9 кл. Мацькович

  Географія

Географія 6-9 кл. Запотоцький та ін.

Природнича освітня галузь

Географія 6-9 кл. Запотоцький та ін.

 Інформатична освітня галузь

Інформатика 5-6 кл. Ривкінд та ін.

 Математична освітня галузь

Математика 5-6 кл. Істер.

Громадянська та історична освітня галузь

Україна і світ, вступ до історії та громадянської освіти 5-6 кл. (інтегрований курс) Кафтан та ін.

 Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь

Здоров’я, безпека та добробут 5-6 кл. Гущина, Василашко.

Технологічна освітня галузь

Технології 5-6 кл. Кільдеров та ін.

Технології 5-6 кл. Терещук та ін.

Технології 5-6 кл. Туташинський.

Технології 5-6 кл. Ходзицька та ін.

 Мистецька освітня галузь

Мистецтво 5-6 кл. Масол, Просіна.

Фізична культура

Фізична культура. 5-6 кл. Педан та ін.

Перелік модельних  навчальних програм та підручників, за якими працюватимуть ліцеїсти:

модельна навчальна програма « Українська мова, 5-6 клас для закладів загальної середньої освіти (автор Заболотний О.В., Заболотний В.В.)

Підручник – Олександр Авраменко «Українська мова».

Модельна навчальна програма «Українська мова для закладів загальної середньої освіти, 5-6 клас.

Підручник – А.Ворон, В.Солопенко.

Модельна навчальна програма «Українська література для закладів загальної середньої освіти», 5-6 клас (автор Архипова В.П., Січкар С.І.,                   Шило С.Б.).

Підручник – Т.Яценко, В. Пахаренко.

Модельна навчальна програма «Українська література для закладів загальної середньої освіти», 5-6 клас.

Підручник – Яценко Г.О., Качан Г.Б., Кизилова В.В.

Модельна навчальна програма з математики для 5-6 класу (автор                      Істер О.С.)

Підручник – «Математика» для закладів загальної середньої освіти (автор Істер О.С.)

Модельна навчальна програма з математики для 5-6 класів (автор             Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А.)

Підручник – «Математика» (автор Мерзляк А.Г., Полонський В.Б.,                       Якір М.С.)

Модельна навчальна програма «Іноземна мова, 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти ( автори Редько В.Г. Шаленко О.П., Сотнікова С.І., Коваленко О.Я., Коропецька І.В., Якоб О.М, Самойлюкевич І.В., Добра О.М., Кіор Т.М.)

Підручники:  Мітчел , Дж. Коста, Нерсисян, Карпюк О.Д.

Модельна навчальна  програма «Польська мова (перший рік навчання, друга іноземна)», (автори: Мацькович М.Р., Ружа Цесельська-Мусамег, Каміла Квятковська), НУШ 2022.

Підручник – « Польська мова» ( перший рік навчання) – автори Біленька-Свистович Л.В., Ярмолюк М.О.)

Модельна навчальна програма «Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої освіти  (автори Гісем О.В., Мартинюк О.О.); рекомендовано МОН України. Наказ МОН України від 12 липня 2021 року № 795 (у редакції наказу МОН України від 10 серпня 2021 року № 898).

Підручники – « Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас» (автор Гісем О.В., Мартинюк О.О.)  – освітня галузь – громадянська та історична.

Альтернативний підручник – О. Мокрогуз, А. Єрмоленко « Вступ до історії України та громадянської освіти».

Модельна навчальна програма « Пізнаємо природу», 5-6 класи  (інтегрований курс для закладів середньої освіти (автор Біда Д.Д., Гільберт Т.Г., Колісник Я.І.).

Підручник – «Пізнаємо природу» (автор Біда Д.Д., Гільберт Т.Г.,               Колісник Я.І.).

Модельна навчальна програма «Здоровя, безпека та добробут», 5-6 класи, інтегрований курс для закладів загальної середньої освіти (автор Гущина Н.І., Василашко І.П.)

Підручник – « Здоров’я, безпека та добробут» ( автор Гущина Н.І., Василашко І.П.)

Модельна навчальна програма  «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти. Відповідає Державному стандарту базової середньої освіти, реалізує концептуальні засади НУШ (автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л.А.).

Модельна навчальна програма  «Зарубіжна література. 5-6 класи для закладів  загальної середньої освіти (автори  Ніколенко О., Ісаєва О., Клименко Ж. ,Вітко М. та інші). Рекомендовано МОН України (наказ МОН України від 08.02 2022 № 140)

Підручник –  «Зарубіжна література. 5 клас. НУШ (автор Ніна Міляновська).

Підручник за модельною навчальною програмою « Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти  для дівчат( автори Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С., Приходько Ю.М.)

Модельна навчальна програма «Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти для хлопчиків ( автори Терещук А. І.,  Абрамова О.В., Гащак В. М., Павич Н.М.); рекомендовано МОН України ( наказ МОН України від 12.07.2021 № 795)

Модельна навчальна програма інтегрованого курсу «Мистецтво»  (образотворче мистецтво)для 5 класу закладів загальної середньої освіти                         (автори Гайдамака О.В., Масол Л., Просіна О.)

Підручник «Мистецтво»  – автори Гайдамака О.В.

Модельну начальну програму  інтегрованого курсу« Мистецтво. 5-6 клас»  (музичне мистецтво)для закладів загальної середньої освіти ( автор              Кондратова Л.Г.)

Підручник – Гайдамака О.В., Лемешева Н.А.)

Модельна навчальна програма  «Фізична культура .5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти ( автори Педан О.С., Коломоєць Г.А., Боляк А.А. та інші)