Бердичівський міський ліцей № 15 Житомирської області

Ідент. код 22057242  вул. Михайла Грушевського 5А, м. Бердичів,   Житомирська область, 13312

Тел: (04143) 2-11-33, 2-21-72, 2-10-88 EMAIL: c3w15berd@mail.ru

 

НАКАЗ

01 вересня 2020 року  №  55/01-07

 

Про організацію  методичної роботи 

з педагогічними кадрами  у 2020-2021

 навчальному році.

 

                   Відповідно до законів України «Про освіту», « Про повну загальну середню освіту», Концепції « Нової української школи», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової загальної середньої освіти, інших нормативних документів, педагогічний колектив ліцею працюватиме над впровадженням оновлених програм початкової школи, реалізацією 1 етапу науково – методичної проблеми «Забезпечення якісної освіти учнів та вихованців шляхом підвищення інноваційної культури педагогів», реалізацією науково – методичної проблеми ліцею «Від сучасних освітніх технологій через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учнів та його самореалізацію» над зміною освітньої парадигми на компетентнісну; диверсифікацією форм методичної роботи з педагогічними працівниками на основі диференційованого підходу; підтримкою педагогів у формуванні їх готовності до  реалізації освітньої реформи, набутті відповідних компетентностей; стимулювання педагогів до самоосвітньої діяльності в між атестаційний період з опорою на їхню активність, досвід і знання.

На основі моніторингу освітнього процесу в ліцеї, професійних потреб педагогічних працівників, рівня їх компетентності

 

НАКАЗУЮ:

  1. Усю науково-методичну роботу ліцею спрямувати на вирішення науково-методичної проблеми міста «Забезпечення якісної освіти учнів та вихованців шляхом підвищення інноваційної культури» та реалізацію 1 етапу науково-методичної проблеми ліцею «Від сучасних освітніх технологій через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учнів та його самореалізацію».
  2. Керівництво методичною роботою та її координацію здійснювати науково-методичній раді у складі:

голова методичної ради –   Івасюк В.Г., директор ліцею;

Миронець Н.А. – заступник голови науково-методичної ради, заступник директора з науково-методичної роботи;

Петриченко І.П.  – заступник директора з навчально-виховної роботи; Семеняк О.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

Єдінова Н.П. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

Семенова Т.Л. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

Кантемір А.А.  – керівник кафедри фізико-математичних дисциплін;

Нечипорук Т.І. – керівник кафедри учителів суспільних і природничих наук;

Бойко І.М. – керівник кафедри учителів словесності;

Чмаль Т Л. – керівник кафедри учителів естетичного, фізичного та трудового навчання ;

Кучерук Т.П.  – керівник кафедри учителів початкових класів;

Левченко Л. Б. – співголова кафедри учителів словесності;

Оленюк О.Я. –  співголова кафедри учителів суспільних і природничих наук.

  1. Організувати роботу методичних підрозділів з періодичністю засідань 4 рази на рік:

№№ п\п

Кафедра

Проблемна тема

Керівник

1.

Учителів словесності

Ефективність використання інтерактивних  технологій у формуванні  компетентностей ліцеїста  на уроках словесності

Бойко І.М.,

2.

Кафедра суспільних і природничих наук

Формування  ключових компетентностей ліцеїстів шляхом  впровадження  сучасних інноваційних технологій  на  уроках  суспільно-природничого циклу

Нечипорук Т.І.

3.

Кафедра фізико-математичних дисциплін

Адаптоване впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій.

Кантемір А.А.

 

4.

Кафедра учителів естетичного,  фізичного розвитку та трудового навчання

Реалізація  принципів компетентнісного підходу у навчанні  та  вихованні ліцеїстів на уроках художньо-естетичного циклу та  фізичної  культури

Чмаль Т. Л.

5.

Кафедра учителів початкових класів

Забезпечення умов проектно-дослідницького підходу до навчання в школі І ступеня.

 

Кучерук Т.П.

6.

м/о класних керівників

Формування  компетенцій успішної соціалізації  ліцеїстів

Петрук К.А.

  1. Створити творчу групу вчителів з реалізації Концепції «Нової української школи» (керівник – Семеняк О.А.)                               
  2. Визначити пріоритетом ліцею питання якості знань( моніторинги) – заступник директора Петриченко І. П.
  3. Заступнику директора з науково-методичної роботи Н.А.Миронець:

6.1 Упроваджувати в практику роботи з педагогами активні форми роботи: творчі зустрічі, конференції, педагогічні конкурси, круглі столи, тренінги, звіти кращих педагогів, декади педагогічної майстерності.

6.2. Підтримувати та створювати умови для розвитку творчих здібностей обдарованих дітей.

6.3. Забезпечити активну участь педагогів в загальноміських та обласних методичних заходах.

6.4. Використовувати атестацію педагогічних працівників, огляди майстерності та інші методичні заходи для заохочення зростання професійної майстерності педагогів, розвитку їх педагогічної культури та творчої активності.

6.5.Продовжити роботу з проектами (кожна кафедра).

6.7.Стимулювати педагогів до оволодівання сучасними ІКТ.

6.8.Систематично наповнювати сайт ліцею змістовною інформацією.

  1. Науково-методичній раді (Миронець Н.А.):

7.1. Провести індивідуальні співбесіди з керівниками кафедр з питань удосконалення  організації та планування методичної роботи на 2020-2021 н.р.

7.2. Активізувати роботу з питання узагальнення та пропагування  кращого досвіду педагогів ліцею та міста.

7.3. Забезпечити методичну допомогу вчителям, які атестуються в поточному навчальному році.

7.4. Здійснювати інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін з метою неперервного підвищення їх кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

7.5. Здійснювати методичний супровід апробації нових навчальних посібників і програмно-методичних засобів.

7.6. Всебічно розвивати творчі здібності педагогів, формувати в них навички науково-дослідницької роботи, зацікавленості новими педагогічними технологіями.

7.7. Підвищувати рівень методичної підготовки педагогічних кадрів, перенесення акценту на інформаційні та інтерактивні аспекти навчання.

7.8. Формувати інформаційну культуру педагогів.

7.9. Удосконалювати діяльність Малої академії наук.

7.10. З метою виявлення творчо працюючих учителів,  максимальної реалізації та популяризації їх професійних досягнень, провести педагогічну виставку в ліцеї,  взяти  участь у міській виставці педагогічної творчості.

7.11.Здійснити методичний супровід таких міських методичних заходів:

     – Семінар-практикум для вчителів 3-х класів «Створення умов для успішного навчання учнів на етапі 2 циклу навчання» (жовтень);

     – «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках історії та правознавства і їх вплив на якість навчання» (грудень);

     –  Для учителів математики – «Освіта в кризовий період»(січень);

     – Для учителів географії – «Використання інформаційно-комунікаційних технологій – шлях до підвищення рівня компетентності учня»( березень);

     – Для вчителів іноземних мов – семінар-практикум «Актуальні проблеми методичної підготовки вчителів англійської мови до організації дистанційного навчання»(грудень);

     – Для вчителів фізичної культури – майстер-клас «Техніка скандинавської ходьби»(вересень);

     – Для шкільних бібліотекарів – семінар-практикум «Професійна компетентність бібліотекаря – основний компонент ефективної роботи шкільної бібліотеки» (грудень)

 

    

  1. Забезпечити протягом року явку педагогічних працівників на міські постійно діючі семінари, школу ППД, засідання міських творчих груп, міських методичних комісій. У міській методичній мережі задіяні наші педагоги:

Міська методична комісія вчителів хімії

Реалізація компетентнісного підходу в процесі викладання хімії.

Петриченко І.П., вчитель вищої категорії, учитель-методист БМЛ № 15

Міська методична комісія вчителів обслуговуючої праці

Компетентнісно орієнтований підхід як основа формування і розвитку конкурентоспроможної особистості.

Василишина І.А., вчитель вищої категорії, старший учитель БМЛ № 15

Міська методична комісія вчителів фізкультури

Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів на уроках фізкультури та при проведенні спортивно-масових заходів.

Палкіна С.П., вчитель

вищої категорії, старший учитель БМЛ№15

 

  1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НМР Н.А.Миронець

 

 

 

Директор БМЛ № 15                                                                 В.ІВАСЮК

 

Від БМЛ №15

Залишити відповідь