Сучасна школа має сприяти розвитку демократичної культури, формуванню необхідних для проживання в європейському співтоваристві компетентностей, політико-правових і соціально-економічних знань. Основні засади загальноєвропейської освіти полягають у наданні молодому поколінню знань про спільну європейську спадщину та практичних умінь адаптуватись до життя й навчання в різних країнах Європи, бути мобільними, соціально здібними, здатними до комунікації та захисту своїх прав.

Тому пріоритетне значення в ліцеї надається методичній роботі, освоєнню проєктних технологій, упровадженню моніторингових досліджень, що дає змогу реалізувати  особистісно діяльнісний і особистісно зорієнтований підходи до освіти школярів, спрямувати навчальний процес на формування життєвої компетентності випускника, на розвиток творчої особистості кожного учня, на забезпечення доступу до якісної освіти.

 

Від БМЛ №15

Залишити відповідь