Робочий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання

Бердичівського міського ліцею №15 на 2018-2019 н.р.

Освітні галузіНавчальні предметиВсього
  Типова освітня програма початкової освіти за Р.Б.Шияном (додаток 1)Наказ    МОН України від 20.04.2018 № 407, таблиця № 1     
Мови і літератури    
Українська мова5+15+15+15+17+17+17+17+17+17+17+17+17+17+17+1112
Іноземна мова англ22222222222222230
МатематикаМатематика33334444444444456
Людина і світЯ досліджую світ 7777           28
 Природознавство    2222222222222
 Я у світі        11111117
МистецтвоМузичне мистецтво11111111111111115
Образотворче мистецтво11111111111111115
ТехнологіяТрудове навчання      1111111111111
Інформатика     1111111111111
Здоров’я і фізична культураФізична культура3-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-130
Ритміка 11111111111111115
 Основи здоров’я    1111111111111
Разом20+320+320+320+320+320+320+320+321+321+321+321+321+321+321+3363
Додаткові години    11111 1111111
 Курс «Елементи геометрії»    11111 1111111
Гранично допустиме навантаження202020202222222223232323232323329
Всього232323232525252526262626262626374

Робочий навчальний план ліцейськихкласівз українською мовою навчання

Бердичівськогоміського ліцею №15 на 2018-2019н.р.

Загальний циклКількість годин на тиждень
 8а9б
Наказ МОНУНаказ № 405 від 20.04.2018 р. (таблиця  № 1),   (таблиця № 10)
Українська мова2222222
Українська література2222222
Іноземна мова (англійська) 3232222
Іноземна мова (німецька)  2 22  
Російська мова       2
Польська мова     2 
Зарубіжна література2222222
Історія України1,51,51,51,51,51,51,5
Всесвітня історія1111111
Основи правознавства   1111
Мистецтво 1-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,5
Алгебра2+12+12+12+12+12+12+1
Геометрія2+122+12222
Біологія2222222
Хімія2222222
Географія2221,51,51,51,5
Фізика2223333
Інформатика2222222
Трудове навчання 1111111
Фізична культура3-13-13-13-13-13-13-1
Основи здоров’я1-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,5
Разом31,5    31,531,533333333
Варіативна складова34,533333
Курс з математики підготовка до ДПА   1 111
Практичне право   1    
Курс «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» 1     
Спецкурс «Основи Web-дизайну»      1
Курс «Синтаксис складного речення»    11 
Додаткові години індивідуальних та групових занять       
Хімія     1  
Російська мова       1
Фізика 1      
        
Гранично допустиме навантаження 33333333333333
Вакансії 23,522010

   Робочий навчальний план проліцейських класів з українською мовою навчання   (допрофільна підготовка)

Бердичівського міського ліцею №15 на 2018/2019н.р.

Загальний циклКількість годин на тиждень  
Інваріантна складова5а
Наказ МОН  УкраїниНаказ № 405 від 20.04.2018 р. (таблиця № 1) 
Українська мова3,5 +0,5   3,5 +0,5   3,5 +0,5   3,5 +0,5   3,5+ 0,53,5+ 0,53,5+ 0,52,5+0,52,5+0,52,5+0,5
Українська література2222222222
Англійська  мова3333333333
Зарубіжна література2222222222
Вступ до історії України1111      
Інтегрований курс  історія України Всесвітня історія    222   
Історія України       111
Всесвітня історія       111
Музичне мистецтво 1-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,5
Образотворче мистецтво1-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,5
Математика 44444 4 4    
Алгебра       2+12+12+1
Геометрія       222
Природознавство2222      
Біологія    222222
Географія    222222
Фізика       222
Хімія       1,5+0,51,5+0,51,5+0,5
Трудове навчання 2222222111
Інформатика1111111111
Основи здоров’я1111111111
Фізична культура33333333-13-13-1
Разом26,5-0,526,5-0,526,5-0,526,5-0,529,5-    0,529,5-   0,529,5-   0,5313131
Варіативна складова44444442,52,52,5
Факультатив            
Спецкурс «Знайомство з параметром»       111
Курс «Сходинки до орфографії»1111      
Курс «Лексика української мови»    1  1  
Курс за вибором «Розв’язок текстових  задач    111   
Курс « Основи геометрії»1111111   
Гранично допустиме навантаження28282828313131323232
Додаткові години           
Хімія         1 
Англійська мова      0,5   
Вакансія 2222121,50,50,51,5

Робочий навчальний план ліцейських  класів з української мовою навчання Бердичівського міського ліцею №15 на 2018-2019 н.р.

Загальний циклКількість годин на тиждень
 10 А  клас    10 Б клас11 клас11 клас
 Наказ № 408 від 20.04.2018 р., (таблиця № 2)Наказ № 834 від 27.08.2010 р., в редакції наказу МОНУ від 29.05.2014   № 657, із змінами згідно з наказом МОНУ    від 07.08.2015 р. № 855 (додаток № 23)
Українська мова22+21+11+2
Українська література22+222
Іноземна мова22+13,53,5
Зарубіжна  література1111
Історія України1,51,51,51,5+1
Всесвітня історія1111
Громадянська освіта22  
Математика     
Економіка  11
Людина і світ  0,50,5
Художня культура  0,50,5
Математика (алгебра і початки аналізу) 3+1  
Алгебра2+4 2+12+1
Геометрія1+2 1+11+1
Біологія і екологія221,5+0,51,5+0,5
Географія1,51,5  
Фізика і астрономія332+1+0,52+0,5
Хімія1,51,51+11
Фізична культура3-13-122
Захист Вітчизни 1,51,51,51,5
Технології  11
Інформатика   1+11+1
Разом27+527+526+626+6
Вибірково-обов’язкові предмети 33  
Інформатика22  
Технології 11  
Варіативна складова 3366
Курс з математики «Готуємось до ЗНО»  2 
Спецкурс «Тригонометрія»  1 
Курс «Практикум із синтаксису   української мови»  11
Курс «Орфографічний практикум»  11
Додаткові години     
Хімія1   
Історія    1
Фізика 1   
Англійська мова  1 1
Гранично допустиме навантаження 33 333333
Вакансія1212

Від БМЛ №15

Залишити відповідь