На заміну чинного Закону Про охорону праці розроблено проєкт Закону «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі».

Планувалося, що він набере чинності з 1 січня 2021 року. І ним, серед іншого, будуть внесені деякі важливі зміни до КЗпП. Зокрема, планували збільшити кількість штрафів у сфері охорони праці, а інспекторам з праці знову дозволити приходити на перевірки у будь-який час.

У новій редакції проєкту Закону прописано, що він визначатиме правові, організаційні, економічні та соціальні засади безпеки та здоров’я працівників на роботі в Україні і регулюватиме соціально-трудові відносини у цій сфері з метою забезпечення безпечних умов праці, збереження життя і здоров’я працівників.

Дія цього Закону поширюватиметься на всіх працівників та роботодавців незалежно від форми власності та виду діяльності. Проте не поширюватиметься на осіб, які перебувають на військовій службі, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу державних, правоохоронних органів та військових формувань, утворених відповідно до законодавства.

Проєкт нового Закону складається з таких розділів:

 • Розділ 1. Загальні положення.
 • Розділ 2. Державна політика і система безпеки та здоров’я працівників на роботі.
 • Розділ 3. Організація безпеки та здоров’я працівників.
 • Розділ 4. Права та обов’язки роботодавців і працівників
 • Розділ 5. Безпека та здоров’я окремих категорій працівників.
 • Розділ 6. Державні заходи сприяння, контролю та забезпечення дотримання законодавства про безпеку та здоров’я працівників.
 • Розділ 7. Відповідальність у сфері безпеки та здоров’я працівників.
 • Розділ 8. Експертні організації.
 • Розділ 9. Прикінцеві положення.

 

Зміни до Кодексу законів про працю

Згідно з “Прикінцевими положеннями” проєкту Закону «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» пропонується:

 1. Виключити з КЗпП такі статті:
 • 174. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок
 • 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років
 • 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років
 • 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні
 1. Викласти у новій редакції главу  XVIII КЗпП“Державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю”. 

Замість ст. 265 щодо штрафів з’являться нові статті щодо правил перевірок Держпраці та інспекторів праці.

Так, державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю здійснюватиме державна інспекція праці відповідно до КЗпП та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів у формі проведення інспекційних відвідувань та/або невиїзних інспектувань.  У визначених законодавством випадках державний нагляд (контролю) зможуть також здійснювати органи місцевого самоврядування. 

У ст. 261 КЗпП уточнюються основні права інспекторів праці. Зокрема, вони матимуть право (за умови пред’явлення службового посвідчення):

 1. безперешкодно, без попереднього повідомлення о будь-якій годині добивідвідувати будь-які робочі місця об’єкта відвідування*, а також проходити до будь-яких виробничих, службових та адміністративних приміщень об’єктів відвідування, які використовують найману працю,
 2. доступу до будинків, приміщень, споруд та інших об’єктів, у яких перебувають фізичні особи, стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони виконують трудові обов’язки, або до них застосовується примусова праця;
 3. ознайомлюватися з оригіналами та робити копії (в тому числі електронні)актів об’єктів відвідування, колективних або трудових договорів, а також документів, ведення яких передбачено законодавством про працю;
 4. наодинці або у присутності свідків ставити роботодавцеві та/або працівникам, представникам профспілок запитання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію стосовно порушень законодавства про працю та вжиті заходи щодо їх усунення;
 5. вимагати припинення дій, які перешкоджають державному нагляду (контролю);
 6. відбирати зразки матеріалів і речовин, які використовуються або обробляються;
 7. за результатами інспекційного відвідування визнавати роботу такою, що виконується в межах трудових відносин, незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами;
 8. вносити об’єктам відвідування обов’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю;  
 9. вносити компетентним органам подання щодо відсторонення від виконання обов’язків винних у порушеннях законодавства про працю посадових осіб або притягнення їх до відповідальності згідно з законом;
 10. залучати правоохоронні органи для припинення незаконних дій об’єкта відвідування та осіб, які перешкоджають їм виконувати службові обов’язки;
 11. складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про такі правопорушення і накладати адміністративні стягнення;
 12. отримувати безоплатно від об’єктів відвідування, органів, уповноважених управляти майном, державних органів статистичні та інші звітні дані, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання своїх повноважень;
 13. витребувати для огляду у фізосіб, які перебувають на робочих місцях або поза ними у виробничих, службових,  адміністративних приміщеннях, будинках, спорудах та інших об’єктах, що використовуються для здійснення господарської діяльності, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують трудові обов’язки, документи, що посвідчують особу;
 14. здійснювати фіксацію процесу інспекційних відвідувань з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки.

Проєктом Закону пропонується внести зміни щодо відповідальності за порушення законодавства про працю. Тепер їй буде присвячена ст. 268 КЗпП (а не ст. 265 КЗпП). Зокрема, змінюються розміри окремих трудових штрафів, а саме за:

 • фактичний допуск працівника до роботи з порушенням вимог ч. 3 ст. 24 КЗпП, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплати зарплати (винагороди) без нарахування ЄСВ, – штраф у 15-кратному (а для юросіб та ФОП, які є платниками єдиного податку першої – третьої груп, – у 10-кратному) розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.  Наразі за ст. 265 КЗпП штраф становить 10 МЗП (з 01.01.2021 р. – 60 000 грн), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, а до “єдинників” І-ІІІ груп застосовується попередження;
 • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у 5-кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення (з 1 січня 2021 року – 30000 грн), за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. Наразі штраф становить 2 МЗП (у 2021 році – 12000 грн).

За матеріалами сайту: https://dtkt.com.ua/

Від БМЛ №15

Залишити відповідь