Бердичівський міський ліцей № 15 Житомирської області

Ідент. код 22057242  вул. Михайла Грушевського 5А, м. Бердичів, Житомирської  області, 13312

Тел: (04143) 2-11-33, 2-21-72, 2-10-88 EMAIL: c3w15berd@ukr.net

НАКАЗ

15 травня 2020 року                                                             № 20/01-07

Про закінчення 2019/2020 навчального року та проведення державної підсумкової  атестації  учнів  БМЛ № 15

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 11.03.2020 року  № 211  «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19  спричиненою  короновірусом SARS- COV-2», на підставі Закону України України  «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»

НАКАЗУЮ:

 1. Провести засідання педагогічної ради щодо питання завершення навчального року. 

Після завершення карантину

 • Учителям ліцею:
  • забезпечити організоване виконання освітніх програм, навчальних планів з кожного навчального предмета згідно з вимогами державних стандартів загальної середньої освіти.

 До 01.07.2020

 • забезпечити переведення учнів до наступних класів, вручення свідоцтв досягнень (табелів), свідоцтв про базову загальну середню освіту випускникам 9,11 класів.
  • провести обов’язкові інструктажі (дистанційно) з учнями з питань правил поведінки на дорогах, на воді, при пожежі, ураження електричним струмом, а також з питань отруєння грибами, дикоростучими рослинами, COVID-19, тощо.
  • Оформлення свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів завершити.

  до 15 червня 2020 року

 • Повідомити учнів, батьків (опікунів), класних керівників, що учні 1-8,       10-х класів, які не планують навчання в іншому закладі освіти про те, що їм будуть  надіслані копії відповідних документів електронною поштою, або в інший спосіб, а оригінал документу  вручити у вересні 2020/2021 н.р.
  • Врахувати рекомендації МОН України, під час календарно-тематичного планування на 2020/2021 н.р. із збільшенням часу на узагальнення та закріплення матеріалу за попередній рік.
  • Підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) здійснювати віддалено із використанням цифрових технологій для всіх учнів, включно з тими, що здобувають освіту за однією з індивідуальних форм (педагогічний патронаж).

 До 29.05.2020

Петриченко І.П.

 • Заступникам директора з навчально-виховної роботи:
  • Надати до управління освіти
 • 27.05.2020 року попередню мережу та затверджені робочі навчальні плати на 2020/2021 н.р. для моніторингу та аналізу;
 • до 10.06.2020 інформацію про час, місце вручення документів про освіту та їх особливості;
 • до 12.06.2020 підтвердження замовлення на виготовлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти особливого зразка;
 • інформацію про результати ДПА учнів 11-х класів для моніторингу та аналізу по її завершенню;
 • витяг з рішення педради про форми і методи організації освітнього процесу та терміна закінчення навчального року після оголошення Кабінету Міністрів України завершення карантину.
  • Провести нараду з питань заповнення додатків до свідоцтва для класних керівників 9,11-х класів (Бойко І.М., Халімовська І.Ю., Нечипорук Т.І., Толікова Л.П., Маньківська А.А.).

 До 25.05.2020

 • Організувати перевірку правильності оформлення додатків до свідоцтв про здобуття базової та повної загальної середньої освіти (за окремим графіком).
  • Контролювати правильність нагородження випускників Золотими та Срібними медалями.
 • Покласти відповідальність за заповнення додатків до свідоцтв  на класних керівників 9, 11 класів.
 • Продовжити прийом заяв до 1-х класів на 2020/2021 н.р. закладу загальної середньої освіти після завершення строків карантину, визначеним Кабінетом Міністрів України (онлайн).

До 22.08.2020

Семеняк О.А.

 • Дотримуватись порядку зарахування відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України від 16.04.2018                           № 367.
 • З метою запобігання поширенню короновірусної хвороби у 2019/2020н.р. відповідно  до рекомендацій Міністерства освіти і науки України не проводити масові заходи зокрема останні дзвонити та випускні вечори.

           Єдінова Н.П.

 • Учні 4-х та 9-х класів не складатимуть ДПА у 2019/2020 н.р. через епідеміологічну ситуацію в Україні у відповідних документах про освіту зробити запис «звільнений(а)».

 Семеняк О.А.

Петриченко І.П.

 • Під час зарахування до перших класів заборонити проводити будь-які конкурси, які визначають знання чи компетенції дітей.

 Семеняк О.А

 1. Проаналізувати та узагальнити підсумки внутрішньоліцейського контролю за рік, виконання освітніх програм. Видати відповідний наказ.

     Миронець Н.А.

 1. Класним керівникам:
  1. Класні журнали та особові справи учнів здати до 25 червня 2020 року відповідним заступникам директора.

12.2. Технічні засоби навчання, ключі, штори передати на зберігання заступнику директора з господарської частини Заблоцькій Т.В.

 1. Лаборанту Кучеру  О.В. до 22.05.2020 року забезпечити інформування педпрацівників, учнів, батьків (опікунів) з питань закінчення навчального року через сайт ліцею.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор БМЛ № 15                                В.ІВАСЮК

З наказом ознайомлені:

Білоус Л.В.

Бойко І.М.

Бондарчук В.О.

Бродовська В.Л.

Василишина І.А.

Вербенець Л.І.

Воронюк І.Л.

Герасімчук В.А.

Данилюк Р.А.

Дзікевич І.В. 

Іванова В.М.

Кантемір А.А. 

Кантемір О.М.

Капралюк К.В.

Ковальов В.М.

Ковальов В.М.

Ковшик О.А.

Костюк О.Б.

Кравченко М.О.

Кулик  І.М.

Кучерук Т.П.

Левченко Л.Б.

Левченко О.Д.

Лось І.С.

Макаревич Н.В. 

Макаренко О.А.

Малашина А.Р.

Малашина А.Р.

Маньківська А.А.

Миронець Н.А.

Ніколайчук О.А.

Невмержицька Н.В.

Нечипорук Т.І.

Новікова Т.Л.

Оленюк О.Я.

Паламарчук Л.В.

Палкіна С.П.

Парасюк Т.В.

Підвисоцька Л.Е.

Пікуль Л.В.

Петриченко І.П.

Петриченко О.С.                                                                                           

Петрук К.А.

Попова А.Є.

Пушкар Л.Л.

Рибачук Н.В.

Реготун О.А.

Семенова Т.Л. 

Семеняк О.А.

Слободянюк О.Б.

Соколовська Л.В.

Татко Л.В.

Таловська Т.Г.

Татарчук Л.В.

Тарахтелюк А.М.

Терещук Л.А.

Толікова Л.П.

Трохимчук В.І.

Уляніцька І.Д.

Фризько Л.А.

Халімовська І.Ю.

Харламова Н.Б.

Цітелашвілі В.А.

Чмаль Т.Л.

Шаламова Н.М.

Шибецька С.М.

Шумило С.В.

Від БМЛ №15

Залишити відповідь