Мотивація

У мінливому і тісно пов’язаному світі кожна людина потребує широкого спектра навичок і компетенцій, які вона має постійно розвивати протягом усього життя.

Ключовими компетентностями є ті, які необхідні людям для підвищення особистого потенціалу і розвитку, розширення можливостей працевлаштування, соціальної інтеграції та активного громадянства. Через це все більш актуальним стає компетентістний підхід в освіті.

Суть цього підходу в пріоритеті позапредметних, особистісно значущих знань і вмінь над предметними знаннями. Досвід показує: найбільш соціально адаптованими виявилися люди, що володіють не сумою академічних знань, а сукупністю особистісних якостей, ініціативності, підприємливості, творчого підходу до справи, вміння приймати самостійні рішення.

Від БМЛ №15

Залишити відповідь