Правила прийому до БМЛ№15 регламентуються законом «Про освіту» від 28 вересня 2017року, та статутом ліцею.

 1. До Ліцею № 15 зараховуються учні віком від 6 до 17 (18) років.
 2. Ліцей створюється у складі І-ІV курсів (відповідно 8-11 класи загальноосвітньої школи).
 3. До Ліцею № 15 зараховуються учні, які закінчили 7(9) клас загальноосвітньої школи (або відповідний клас гімназії) і пройшли конкурсний відбір.
 4. Умови конкурсу розробляються дирекцією Ліцею № 15 за участю органів громадського самоврядування згідно з вимогами нормативних актів про освіту.
 5. За наявності вільних місць може проводитись додатковий набір на старші курси Ліцею № 15. В окремих випадках допускається зарахування учнів загальноосвітніх шкіл до випускного курсу Ліцею (учні, що мають високий навчальний потенціал, колишні учні закладу, що вибули з нього з об’єктивних причин та ін..)
 6. Зарахування до Ліцею № 15 здійснюється, як правило, до початку навчального року і оформляється наказом директора закладу.
 7. Мікрорайон для Ліцею № 15 не встановлюється. Учні зараховуються до Ліцею №15 незалежно від місця їх проживання.
 8. Кількість учнів та класів у Ліцеї № 15 встановлюється один раз на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора закладу.
 9. Іноземці приймаються до Ліцею № 15 з дотриманням вимог чинного законодавства та міжнародних договорів.
 10. Зарахування учнів до ліцейних класів Ліцею №15 здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, або направлень управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі порушень статуту, правил внутрішнього розпорядку Ліцею №15, а також у разі виявлення учнями початкового рівня  досягнень у навчанні за підсумками річного оцінювання    хоча б з одного профільного предмета або особистої потреби учень може бути переведений за рішенням педагогічної ради  та відповідного наказу керівника протягом будь-якого року навчання з ліцейного класу до загальноосвітніх класів школи. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка, наказом директора Ліцею №15.

 1. У Ліцеї №15 для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Ліцею №15 на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Погодинний режим роботи груп продовженого дня визначається дирекцією.

Від БМЛ №15

Залишити відповідь