БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 

НАКАЗ

02 січня 2023 року                                                                                   № 10 /01-04

 

Про підсумки обліку  дітей шкільного віку  та учнів та визначення дати початку приймання заяв батьків про зарахування дітей до 1-х класів у 2023 році

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», наказів Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»,  від 27.08.2018 № 938 «Про затвердження форми звітності про кількість дітей шкільного віку та інструкції щодо її заповнення»,  від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», від 06.09.2022 № 795 «Про збір відомчої адміністративної звітності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 навчального року», керуючись пунктами 3.4.1. та 3.4.6 Положення про управління освіти і науки Бердичівської міської ради, затвердженого рішенням Бердичівської міської ради від 23.12.2021 № 445 управлінням освіти і науки здійснено ряд заходів для обліку дітей шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають в межах Бердичівської міської територіальної громади.

          Управлінням здійснюються необхідні міри щодо ведення та постійного  оновлення Реєстру даних дітей шкільного віку громади (далі – Реєстр). Наказом управління закріплено території обслуговування за закладами загальної середньої освіти комунальної власності (№ 101/01-04 від 05.04.2022). Рішення про закріплення  територій обслуговування оприлюднено на веб-сайті управління.

На підставі даних Реєстру складено статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку за формою № 77-РВК, який у визначені терміни розміщено на платформі ІСУО.

За даними звіту № 77-РВК кількість дітей шкільного віку громади станом на 01.09.2022 склала 9770 осіб (проти 10218 у минулому році). З них навчається в закладах освіти для здобуття повної загальної середньої освіти – 9663 ( у 2021 році – 9980),  у тому числі в закладах загальної середньої освіти усіх ступенів – 8921 (торік – 8918), у закладах професійної (професійно-технічної) освіти – 237 (торік – 333), у закладах вищої освіти – 505 (торік – 729).

Аналіз підтвердив зменшення загальної кількості дітей, що обумовлено вимушеною міграцією внаслідок бойових дій родин з дітьми шкільного віку до безпечних регіонів,  переважно за кордон.

Так, за оперативними даними 28,95% випускників 9-х класів 2022 року  виїхали для продовження навчання за кордон,  з них 59% – до Польщі, 13,9 % – до Німеччини. Серед випускників 11-х класів цей показник становить 30,34%, з них 52% – до Польщі,  20% – до Німеччини.

Не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти  103 дитини (у 2021  році – 238). З них не навчаються: за станом здоров’я – 15  (торік – 1), з інших причин – 74 (торік – 222); навчаються у спеціальних закладах загальної середньої освіти –14 (торік – 15). Вперше зафіксовано відсутність даних про 4-х дітей шкільного віку.

На початок 2022/2023 навчального року у громаді перебувало 90,2% від загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, за кордоном – 9,8%. У грудні 2022 року це співвідношення змінилося на показники – 96,1 і 3,9 % відповідно. Аналізуючи інформацію щодо місцезнаходження учнів закладів загальної середньої освіти громади у грудні 2022 року, констатуємо, що найбільша кількість дітей громади шкільного віку мігрувала за кордон – до Німеччини, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії.

Виходячи з зазначеного вище, з метою контролю за здобуттям дітьми повної загальної середньої освіти,

 

НАКАЗУЮ:

  1. Визначити території обслуговування і закріпити їх за закладами загальної середньої освіти міста на 2023/2024 навчальний рік (додаток 1).

       Визначити 03 квітня 2023 року датою початку прийняття заяв до 1-х класів 2023/2024 навчального року.

       

  1. Головному спеціалісту управління В.Л.Пономарчук, відповідальній за ведення реєстру даних дітей шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають у межах Бердичівської міської територіальної громади (далі – Реєстр).:

       

        1) Забезпечити дотримання вимог законодавства України в частині обліку дітей шкільного віку, їх зарахування, відрахування та переведення до інших закладів освіти, обліку відвідування учнями школи.

Постійно

2) Вживати заходів щодо встановлення місця навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку з наданням наявних відомостей в «Реєстрі даних дітей шкільного віку та учнів» Бердичівському відділу Національної поліції та міській службі у справах дітей Бердичівської міської ради для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.

Протягом 5 робочих днів з дня

встановлення відповідного факту

3) Використовувати усі можливі комунікації з метою якісного обліку дітей п’яти- та шестирічного віку.

Постійно

4) Тримати під контролем питання охоплення навчанням дітей шестирічного віку.

Постійно

5) З метою своєчасного отримання списків дітей шкільного віку та даних про їх рух комунікувати із закладами освіти, які надають повну загальну середню освіту та розташовані на території громади, але не підпорядковані управлінню освіти (ПТНЗ, ВНЗ, БЛІСП ).

До 15.09.2023

6)  Систематично оновлювати Реєстр згідно з рухом учнів.

Щомісяця до 15 числа

7) Оприлюднити на сайті управління освіти інформацію про закріплену за закладами загальної середньої освіти територію обслуговування відповідно до цього наказу.

                                                                                                          До 01.05.2023

        8) Здійснювати контроль за якістю ведення обліку учнів закладами освіти громади.

Постійно

        9) Забезпечити обробку даних дітей шкільного віку та учнів під час їх обліку відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Постійно

  1. Керівникам закладів загальної середньої освіти громади:

 

1) Розпочати з 03 квітня 2023 року прийом заяв до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Бердичівської міської територіальної громади.

2) Повідомити батьків майбутніх першокласників  та розмістити у приміщеннях закладу  та його офіційному веб-сайті  інформацію про закріплену за закладом територію  обслуговування; умови прийому до 1-х класів, електронну адресу та номер факсу (за наявності) школи. Інформувати батьків про необхідність надання документів, що підтверджують місце проживання дитини, одного з її батьків або законного представника на території обслуговування закладу.

3) Організувати зарахування учнів до 1-х класів закладів загальної середньої освіти громади:

– до 1 червня (включно) відповідно до пунктів 2, 3 (1) глави 1 розділу II Порядку без проведення жеребкування;

– після 1 червня 2023 року в наступному порядку:

  • до 23 серпня 2023 року (включно) – дітей мешканців, які мають постійну реєстрацію на території обслуговування закладу та зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб;
  • після 23 серпня та упродовж навчального року – на вільні місця у порядку надходження заяв.

4) Під час прийому документів на зарахування до 1 класу  враховувати, в першу чергу, дітей які проживають на території обслуговування закладу освіти (з числа мешканців, що мають постійну реєстрацію, та зареєстрованих на цій території внутрішньо переміщених осіб).

Інформацію про наявність вільних місць у 1 класі та інших класах оприлюднювати  впродовж двох робочих днів із дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року відповідно до умов воєнного стану.

 

5) На весь час дії в регіоні воєнного стану дозволити здійснювати прийом документів від батьків (законних представників) дитини електронною поштою у сканованій формі без накладання електронного цифрового підпису.

Врахувати, що відсутність станом на 31 травня 2023 року медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу освіти не пізніше 23 серпня 2023 року.

Зарахування дітей, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (або наявність такої довідки в одного з батьків дитини (її законного представника) та які не мають свідоцтва про народження здійснювати без подання цього документу. Невідкладно інформувати щодо відсутності свідоцтва про народження орган опіки і піклування Бердичівської міської ради або відповідний орган за місце проживання дитини.

6) За умови прийому документів безпосередньо у закладі створити безпечні та належні санітарно-гігієнічні й протиепідемічні умови.

7) Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків (осіб, які їх замінюють), зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі тощо.

8) Інформацію про прийом заяв до перших класів розмістити на вебсайтах закладів з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних.

9) Надати 01.06.2023 до управління освіти інформацію про кількість поданих заяв до 1-х класів та наявних вільних місць.

10) Тримати на особистому контролі питання щодо якісного заповнення карток учнів, ведення обліку руху учнів відповідальними за ведення «КУРСу «Школа».

Постійно

11) Забезпечити суворе дотримання вимог законодавства України в частині зарахування дітей шкільного віку, відрахування та переведення їх до інших закладів освіти, обліку відвідування учнями школи.

Постійно

12) Вживати заходів щодо залучення до навчання дітей, які не охоплені навчанням, та повернення до навчання учнів, які не відвідують заклади освіти без поважної причини, зі зверненням до органу Національної поліції та міської служби у справах дітей.

У разі потреби

13) Продовжити облік переміщених учнів та надавати узагальнену інформацію про їх місце перебування до управління освіти.

Щомісяця

 

  1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник управління

освіти і науки                                                                  Валентина АДАМЕНКО

Від БМЛ №15

Залишити відповідь