Пані та панове!

Незважаючи на воєнний стан в Україні питання охорони праці залишаються актуальними.

Так, за 9 місяців 2021 року зареєстровано 21 320 повідомлень про нещасні випадки/гострі професійні захворювання (отруєння).

Порівняно з 9 місяцями 2020 року кількість повідомлень про нещасні випадки/гострі професійні захворювання (отруєння) збільшилась на 30,9 % (з 16 286 до 21 320), кількість повідомлень про нещасні випадки зі смертельним наслідком збільшилась на 27,6 % (з 948 до 1 210).

При цьому кількість повідомлень за 9 місяців 2021 року порівняно з 9 місяцями 2019 року (періодом до встановлення карантину, що пов’язано з пандемією коронавірусної інфекції SARS-CoV-2) збільшилась у 4,8 раза (з 4 427 до 21 320), кількість повідомлень про нещасні випадки зі смертельним наслідком збільшилась на 33,3 % (з 908 до 1 210).

Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі за традицією відзначатиметься 28 квітня. 

Гасло Дня – «Діймо разом для розбудови позитивної культури в галузі безпеки та здоров’я на роботі» – про участь і соціальний діалог у створенні позитивної культури в галузі безпеки на здоров’я на роботі.

Упродовж усього періоду пандемії COVID-19 ми бачимо, що стійка система безпеки та здоров’я на роботі (БЗР), яка передбачає змістовну участь урядів, роботодавців, працівників, установ охорони громадського здоров’я і всіх зацікавлених сторін на національному рівні й на рівні підприємства, грає вирішальну роль для захисту робочих середовищ, безпеки та здоров’я працівників.

Завдяки ефективному соціальному діалогу уряди й соціальні партнери беруть активну участь у всіх етапах процесу ухвалення рішень із питань БЗР. Це має важливе значення на кожному кроці – від розроблення й перегляду політики та нормативної бази з питань БЗР до вирішення хронічних і нових проблем у цій галузі та реального застосування цієї політики й нормативної бази на рівні робочого місця.

Соціальний діалог не лише сприяє вдосконаленню політики та стратегій у галузі БЗР, а й також є критично значущим для формування причетності та прихильності, полегшуючи таким способом шлях до їх швидкої та ефективнішої реалізації.

На рівні робочого місця висока культура в галузі БЗР – це культура, в якій право на безпечне і здорове робоче середовище цінується й заохочується як керівництвом, так і працівниками. Позитивна культура в галузі БЗР будується на інклюзивності, яка досягається за допомогою змістовного залучення всіх сторін до постійного покращення стану безпеки та здоров’я на роботі. На підприємстві з високою культурою в галузі БЗР працівники не вагаючись висловлюють занепокоєння щодо можливого існування на підприємстві ризиків чи небезпек, а керівництво дотримується випереджального підходу до співпраці з працівниками для вироблення доречних, ефективних і раціональних рішень. Це потребує відкритого спілкування й діалогу на засадах довіри та взаємоповаги.

Оскільки ми продовжуємо жити в умовах глобальної кризи в галузі охорони здоров’я й постійно стикатися з ризиками у світі праці, ми маємо продовжити рух уперед у напрямку розбудови високої культури в галузі безпеки та здоров’я на роботі на всіх рівнях.

Бережімо себе та оточуючих, дбаємо про свою власну безпеку та безпеку колег!

Використано матеріали сайтів: http://www.fssu.gov.ua/, https://pon.org.ua/.

Від БМЛ №15

Залишити відповідь