1. Інструкції з охорони праці розробляються та вводяться в дію відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці 29.01.1998  № 9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 30.03.2017  № 526).
 2. Інструкції з охороним праці БМЛ №15 поділяються на:
 • посадові інструкції з охорони праці;
 • інструкції з охорони праці на робочому місці.

  3. Підставою до розроблення конкретних інструкцій з охорони праці є Перелік інструкцій з охорони праці. У свою чергу зазначений Перелік визначається у відповідно до наявності в ліцеї відповідних посад та обладнання ліцею.
 1. Інструкціям з охорони праці для упорядкування обліку надається шифр та номер.

Посадові інструкції з охорони праці позначаються наступним чином:

 • інструкції педагогічних працівників

БМЛ№15/ОП/ІП/ПП/№000, де:

БМЛ№15 – скорочена назва ліцею;

ОП – «охорона праці» – сфера дії інструкції;

ІП – «інструкція посадова» – вид інструкції;

ПП – «педагогічні працівники» – належність інструкції до виду діяльності;

№000 – порядковий номер інструкції.

2БМЛ№15/ОП/ІРМ/ПП/№000, де:

БМЛ№15 – скорочена назва ліцею;

ОП   – «охорона праці» – сфера дії інструкції;

ІРМ – «інструкція на робочому місці» – вид інструкції;

ПП – «педагогічні працівники» – належність інструкції до виду діяльності;

№000 – порядковий номер інструкції.

 • інструкції обслуговуючого персоналу

БМЛ№15/ОП/ІП/ОП/№000, де:

БМЛ№15 – скорочена назва ліцею;

ОП   – «охорона праці» – сфера дії інструкції;

ІРМ – «інструкція посадова» – вид інструкції;

ОП – «обслуговуючий персонал» – належність інструкції до виду діяльності;

№000 – порядковий номер інструкції.

 БМЛ№15/ОП/ІРМ/ОП/№000 де:

БМЛ№15 – скорочена назва ліцею;

ОП   – «охорона праці» – сфера дії інструкції;

ІРМ – «інструкція на робочому місці» – вид інструкції;

ОП – «обслуговуючий персонал» відповідно – належність інструкції до виду діяльності;

№000 – порядковий номер інструкції.

 1. Розроблення нових інструкцій може бути обумовлена прийняттям нових нормативно-правових документів, або внесенням до них змін що впливають на організацію роботи з охорони праці.

Наприклад, відповідно  до підпункту 1, Пункту 1, Статті 1 Закону України «Про повну загальну середню освіту», прийнятому 16.01.2020 року визначено:

«безпечне освітнє середовище – сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також унеможливлюють вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин».

«Безпечне освітнє середовище», як перша з цілей цього Закону має обов’язково знайти відображення в документах з охорони праці, у тому числі в інструкціях.

 1. Під час розроблення інструкцій з охорони праці потрібно враховувати специфіку діяльності ліцею та можливості навчальної матеріальної бази.
 2. Інструкції з охорони праці повинні містити відображення
  Статті 14.Закону України «Про охорону праці»:

Працівник зобов’язаний: дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

 1. Інструкції з охорони праці напряму не стосуються здобувачів освіти.
  Для них розробляються інструкції з безпеки життєдіяльності, які визначаються використанням ними відповідної навчальної матеріальної бази.

Від БМЛ №15

Залишити відповідь