Шановні користувачі сайту!

Права всіх учасників освітнього процесу мають бути забезпечені на сайті без будь-якої дискримінації. Особлива увага надається захисту персональних даних.

 

  1. Повідомляємо Вас, що заборонено розміщувати на Сайті:

− персональні дані учасників освітнього процесу, зокрема:

  • адреси реєстрації місця проживання;
  • приватні номери телефонів та адреси електронної пошти;
  • відомості про сімейний і соціальний стан;
  • генетичні та біометричні дані, що однозначно ідентифікують особу;

− відомості, що стосуються судового провадження та кримінальних вироків;

− відомості про расову чи етнічну приналежність, політичні погляди, релігійні чи інші переконання;

− відомості про психічне та фізичне здоров’я або сексуальне життя;

− відомості про службу членів сімей у збройних силах та органах правопорядку;

 − матеріали, що містять ознаки дискримінації особи за її ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного й соціального походження, громадянства, сімейного й майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними;

− матеріали, що становлять загрозу сексуальної експлуатації та зловживань, домагань із сексуальною метою, онлайнового вербування дітей для вчинення злочинів, участі в екстремістських політичних чи релігійних рухах або з метою торгівлі людьми;

− матеріали принизливого стереотипного зображення та надмірної сексуалізації жінок і дітей; 

− зображення і прославлення насильства й завдавання собі ушкоджень, зокрема, самогубств; 

− інформацію, що обґрунтовує й виправдовує допустимість насильства й жорстокості або спонукає здійснювати насильницькі дії стосовно людей чи тварин;

− принизливі, дискримінаційні або расистські вислови чи заклики до такої поведінки;

− матеріали порнографічного характеру та/чи матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми;

− матеріали з порушенням авторського й суміжних прав.

 

  1. Обмеження щодо розміщення інформації про здобувачів освіти

Усі матеріали про учасників освітнього процесу (керівників, педагогічних  працівників, випускників, здобувачів освіти), що містять персональні дані
(у тому числі фото та відеоматеріали), можуть бути опубліковані лише з їхньої письмової згоди, або одного з батьків (здобувача освіти).

Розголошення чи публікація будь-якої інформації про здобувачів освіти, що може заподіяти їм шкоду, без згоди законного представника дитини забороняється.

 

  1. Права учасників освітнього процесу щодо захисту персональних даних

Усі учасники освітнього процесу мають безстрокове право скасувати їхню згоду на обробку персональних даних, вимагати виправлення неточної, неповної,  застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону або коли це компрометує їхню гідність, безпеку й конфіденційність.

 

  1. Порядок подання скарг, поновлення прав щодо захисту персональних даних, якщо вони порушені на сайті.

У випадку порушення Ваших прав звертайтеся на електронну пошту редактора сайту c3w15berd@ukr.net (для редактора) листом з коротким описом суті справи. У робочий час можливе вирішення питань з редактором сайту за номером телефону секретаря ліцею 4-16-00 міської АТС. Педагогічні працівники та здобувачі освіти ліцею можуть звернутися в робочий час особисто – кабінет №26 (3 поверх).

Якщо спірне питання редактором сайту не вирішене протягом 10 діб, прохання звертатися безпосередньо до директора ліцею листом на адресу c3w15berd@ukr.net або за номером телефону       4-09-47 міської АТС.

У разі якщо Ваше правомірне звернення не було розглянуто і вирішено протягом 30 днів відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 1996 року, Ви маєте право звернутися до Бердичівського міжрайонного суду Житомирської області.

 

З повагою,

Адміністрація БМЛ №15

 

Від БМЛ №15

Залишити відповідь