з/п
найменування дата і номер Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті
І. Закони України
1.1 Про освіту від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII
(ЗУ № 2145-VIII)
 
1.2 Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 05 квітня 2007 року № 877-V  
1.3 Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг від 06 вересня 2018 року № 2541-VIII  
ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України
2.1 Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування від 04 серпня 2000 р. № 1222
(постанова КМУ від 04 серпня 2000 р. № 1222)
 
2.2 Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників від 14 червня 2000 р. № 963  
2.3 Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах від 22 листопада 2004 р. № 1591
(постанова КМУ від 22 листопада 2004 р. № 1591)
 
2.4 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності від 27 серпня 2010 р. № 796
(постанова КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796)
 
2.5 Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів від 13 вересня 2017 р. № 684  
2.6 Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок від 23 травня 2001 р. № 559  
2.7 Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр від 12 липня 2017р. № 545  
ІІІ. Накази центральних органів виконавчої влади України
3.1 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102
(Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти)
27 травня 1993 року за № 56
3.2 Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128
(наказ МОН від 20.02.2002 № 128)
06 березня 2002 року за № 229/6517
3.3 Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 № 486 07 жовтня 2003 року за № 903/8224
3.4 Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930
(Типове положення про атестацію педагогічних працівників)
14 грудня 2010 року за № 1255/18550
3.5 Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365)
(Положення про порядок розслідування нещасних випадків)
28 грудня 2001 року за № 1093/6284
3.6 Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12. 2017 № 1669
(наказ МОН від 26.12. 2017 № 1669)
23 січня 2018 р. за № 100/31552
3.7 Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 22.11.2017 № 1514)
14 грудня 2017 р. за № 1512/3138
3.8 Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758  30 листопада 2010 року за № 1196/18491

За матеріалами сайту http://sqe.gov.ua/

Від БМЛ №15

Залишити відповідь