Порядок дій

педагогічних працівників БМЛ №15

під час нещасного випадку, що трапився із здобувачами освіти

Основні положення

Учитель, вихователь, інший працівник, присутній під час проведення заходів освітнього процесу в ліцеї чи за його межами повинен здійснювати постійний контроль за виконанням вимог охорони праці.

У разі  нещасного випадку негайно опитати потерпілого (за можливості), або свідка нещасного випадку.

Під нещасним випадком слід розуміти обмежену в часі подію, раптовий вплив небезпечного чинника чи середовища, що сталися під час освітнього процесу, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю чи настала смерть здобувача освіти.

Обставини нещасного випадку із здобувачами освіти,
що вимагають дій педагогічних працівників:

 • під час проведення навчальних занять (лекцій, уроків, практичних, лабораторних занять, інших занять та в перервах між ними) відповідно до навчальних, виробничих і наукових планів та розкладу занять;
 • під час прямування на заняття з одного корпусу закладу освіти до іншого пішки чи на транспорті, якщо це визначено навчальними, виробничими і науковими планами та розкладом занять;
 • під час проведення позакласних, позашкільних та інших заходів у вихідні, святкові та канікулярні дні, якщо ці заходи здійснюються під безпосереднім керівництвом працівника закладу освіти (вчителя, вихователя, класного керівника тощо) або іншої особи, яка призначена наказом закладу освіти за його згодою;
 • під час занять із трудового та професійного навчання, виробничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до навчальних планів у ліцеї або на території, що йому належать;
 • під час роботи на навчально-дослідних ділянках ліцею;
 • під час роботи та відпочинку у учнівських об’єднаннях (таборах праці і відпочинку, дитячих оздоровчих таборах при ліцеї тощо);
 • під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходів, екскурсій, походів, експедицій, організованих адміністрацією ліцею у встановленому порядку;
 • під час перевезень здобувачів освіти до місця проведення навчання, інших заходів і у зворотному напрямку в разі організованого прямування їх на запланований захід на транспорті або пішки.

Учитель, вихователь, інший працівник,
що був присутній під час проведення заходів освітнього процесу
у ліцеї чи за його межами зобов’язаний:

 • терміново організувати надання домедичної допомоги потерпілому та викликати медсестру ліцею, бригаду швидкої медичної допомоги, у разі потреби за відсутності в населеному пункті станцій швидкої медичної допомоги – його транспортування до найближчого закладу охорони здоров’я;
 • зберегти обстановку на місці в тому стані, у якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров’ю тих, хто там перебуває, і не призведе до ще тяжчих наслідків);
 • негайно повідомити про те, що сталося, директора ліцею, заступника директора ліцею з виховної роботи та фахівця з охорони праці ліцею.

За можливості надати директору ліцею наступну інформацію:

 • пропозиції щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок;
 • прізвища, ім’я та по-батькові батьків, інших законних представників потерпілого та яким чином з ними зв’язатися.

Якщо нещасний випадок трапився під час походів, екскурсій або інших заходів поза територією району або міста, де розташовано ліцей, особа, відповідальна за проведення заходу, негайно повідомляє також орган управління освітою за місцем події.

Від БМЛ №15

Залишити відповідь