Звіт директора за 2018/2019 навчальний рік

Робота Бердичівського міського ліцею № 15 Житомирської області у 2018/2019 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних   і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, в галузі освіти міста Бердичева.

У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив ліцею працював над педагогічною проблемою: «Творчі підходи до розвитку базових компетентностей в особистій сфері ліцеїстів і педагогів» та виховної проблеми: «Створення цілісної системи виховання громадянських та загальнолюдських цінностей ліцеїстів у єдності з розвитком базових компетентностей».    

Мережа класів та контингент учнів

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку ліцейської  мережі.

На початку 2018/2019 навчального року у ліцеї було відкрито 36 класів, із них 1-4-х – 15 класів, 5-9-х – 17 класів, 10-11-х – 4 класи. Мова навчання – українська. Станом на 05.09.2018 кількість учнів становила 949 осіб. Середня наповнюваність учнів у класах складала – 26,4 особи.

Упродовж року із ліцею вибуло 17 учнів у зв’язку зі зміною місця проживання, прибуло 8 учнів. Кількість учнів на кінець навчального року становила – 940 учнів.

Адміністрацією та педагогічним колективом закладу було:

 • складено список дітей  майбутніх першокласників на  2019/2020 навчальний рік;
 • складено та подано до відділу освіти статистичні звіти за затвердженими формами про кількість дітей і підлітків шкільного віку території обслуговування ліцею;
 • складено та подано до відділу освіти статистичний звіт Форма № 77-РВК;
 • перевірено списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах освіти для дітей, що потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації;
 • закладам освіти міста та інших районів було надано довідки, що підтверджують навчання учнів, які мешкають на їх території обслуговування, у БМЛ  № 15.

      Станом на 15.09.2018 кількість дітей і підлітків шкільного віку мікрорайону ліцею  становила  976 чол. Із них підлягають навчанню –  976  чол.

Стан працевлаштування випускників

       На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині здобуття молоддю повної загальної середньої освіти та працевлаштування випускників 9-х класів, з метою контролю за охопленням повною загальною середньою освітою дітей і підлітків шкільного віку в закладі була запланована спільна робота з відділом освіти Бердичівської міської ради, вищими навчальними закладами, керівниками підприємств. Така робота проводилася як з учнями так і з батьками:

 • ліцей забезпечений законодавчими та нормативними документами, які передбачають обов’язкову повну загальну середню освіту;
 • під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час проводилася профорієнтаційна робота з учнями;
 • удосконалено співпрацю з міськрайцентром зайнятості населення (створено банк даних випускників 9  класів за минулий навчальний рік;
 • працювали з випускниками з метою залучення до навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та подальшим працевлаштуванням;
 • згідно з графіком проведення профорієнтаційних заходів з учнями 8-10 класів у 2018/2019  навчальному році з жовтня по травень взяли участь у профорієнтаційних заняттях щодо підвищення престижу професій, необхідних на ринку праці в місті, області;
 • на класних годинах учителі вчили дітей вірно обирати та здобувати професію, вміло знаходити роботу за професією, розкривали певні правила та прийоми пошуку роботи, допомагали уникати помилок, оволодівати навичками правильно:
  • використовувати джерела, що містять інформацію про навчальні заклади та наявність вакансій;
  • складати резюме і листи до роботодавців, об’яви про пошук роботи;
  • спілкуватися з роботодавцем,
  • оформляти анкети та інші документи для вступу до вищих навчальних закладів та прийому на роботу;
  • підготуватися до співбесіди з роботодавцем, щоб успішно її пройти;
 • здійснено психодіагностичне обстеження дітей щодо вибору професій за необхідністю;
 • психолог та класні керівники обговорювали з батьками на класних зборах нюанси роботи з дітьми щодо вибору професій, навчального закладу.

В ліцеї робота була спрямована на всебічне охоплення випускників повною загальною середньою освітою, здійснювався контроль за навчанням, в наявності документи, що підтверджують подальше навчання та працевлаштування випускників

Робота з кадрами

Упродовж року навчальний заклад в основному був забезпечений кадрами.

У 2018/2019  навчальному році у ліцеї працювало 65 вчителів, у тому числі 1 директор, 5 заступників з навчально-виховної роботи, 1 педагог-організатор, 1 соціальний педагог, 1 практичний психолог,  1 вчитель за сумісництвом та 6 учителів, що перебувають у соціальній відпустці.

Якісний склад вчителів-предметників має наступний розподіл за кваліфікаційними категоріями:

1 Вища категорія 36 55%
2 І категорія 13 20%
3 ІІ категорія 8 12%
4 Спеціаліст 9 14%
5 «Учитель-методист» 8 12,%
6 «Старший учитель» 9 14%
7 «Відмінник освіти» 3 5%
Предмет викладання Кількість вчителів Вища категорія І категорія ІІ категорія спеціаліст З них мають звання Прим.
Початкові класи 15 8 4 1 2 3  
Українська мова та література 7 5 1 1 2  
Російська мова 2 2 1  
Англійська мова 7 2 3 2 1  
Німецька мова 1 1  
Історія 3 1 2  
Математика 6 6       – 4  
Інформатика 3 1 2  
Географія 1 1  
Фізика 2 2 1  
Біологія 2 2 2  
Хімія 2 2 1  
Трудове навчання 3 2 1
Музичне мистецтво 1 1  
Фізична культура 3 2 1 1  
Вихователі ГПД 3 1 1 1  
Педагог-організатор 1 1  
Соціальний педагог 1 1  
Практичний психолог 1 1  
Керівник гуртка 1 1  

У ліцеї упродовж 2018/2019 навчального року працювало:

 • вчителів, що отримують пенсію  по інвалідності – 2 особи;
 • педагогічних працівників, що знаходяться у відпустці по догляду    за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством – 6 осіб.

Таким чином, в ліцеї проводилась системна робота по забезпеченню навчально-виховного процесу кваліфікованими кадрами.

Впровадження мовного законодавства

У 2018/2019 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.  Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.  Навчально-виховний процес здійснювався державною мовою.

Основними найважливішими напрямки діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:

 • створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;
 • забезпечення умов для постійного перебування ліцеїстів під впливом духовної культури українського  народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;
 • залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;
 • створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом україномовного середовища;
 • здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва                                  та різноманітних видів усної народної творчості.
 • заклад освіти проводить набір дітей в 1-й клас лише з українською мовою навчання;  
 • ліцей працює за робочим навчальним планом з українською мовою навчання  з вивченням німецької мови та англійської мови;                           
 • державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану закладу освіти (окрім російської мови);
 • учнів, що не вивчають українську мову, в ліцеї немає;
 • всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою на належному рівні  та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи;
 • діловодство та ведення документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;
 • державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, виробничі наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання;
 • результати ведення вчителями та учнями науково-дослідницької роботи (Малої академії наук, наповнення персональних сайтів тощо) оформляються українською мовою;
 • тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою;
 • інтер’єр та оформлення ліцейського приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою;
 • у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит;
 • в бібліотеці оформлені тематичні полички та папки: “Українська національна символіка”, “Мова – душа народу» ;
 • постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів;
 • з метою національно-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: конкурси ораторського мистецтва, українські ігри та козацькі забави тощо.

Таким чином, в ліцеї проводилась спланована системна робота щодо впровадження мовного законодавства. В наступному навчальному році слід продовжити розпочату роботу і звернути особливу вагу на раціональність розподілу годин української мови у варіативній складовій робочого навчального плану.

Впровадження ІКТ

Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”,  Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2001), пріоритетними напрямками діяльності ліцею у 2018/2019 навчальному році щодо впровадження ІКТ були:

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення                                   їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності.

Головна мета ліцею в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій – надання нового підходу до інформатизації системи освіти,  що передбачає виконання наступних складових:

 • створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними  технологіями;
 • підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
 • інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній  процес;
 • підвищення ефективності управління  закладом загальної середньої освіти;
 • створення умов для активації ліцею у електронному ресурсі «ІСУО» .

Упродовж 2018/2019 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації  та комп’ютеризації ліцею:

 • продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення веб-сайту ліцею та персональних сайтів учителів ліцею;
 • заохочується навчання  вчителів-предметників “Користувач ПК” щодо використання комп’ютера;
 • використовувалися в навчально-виховному процесі програмно-педагогічні електронні засоби   з історії, географії, математики, фізики, природознавства;
 • вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
 • приведено матеріальну базу та навчально-методичне забезпечення кабінету інформатики  у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів;

Таким чином, в ліцеї проводилась системна робота з впровадження ІКТ. Але серед значних недоліків слід назвати: володіння ІКТ повною мірою не всіма педагогічними працівниками.

Тому у 2019/2020 навчальному році слід продовжити:

 • -навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ;
 • -забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому процесі;

                       Забезпеченість підручниками та навчальними програмами

У 2018-2019 навчальному році новими підручниками були забезпечені ліцеїсти 1, 5 та 10 класів. Підручниками учні вищевказаних класів забезпечені (за виключенням підручників з мистецтва і трудового навчання для 5 класу і з технологій та інформатики для 10 класу). Фонд підручників становить 14059 примірників:

 • для 1-4 класів – 3853 примірника;
 • для 5-9 класів – 8443 примірника;
 • для 10-11 класів – 1763 примірника.

У 2018-2019 році до бібліотеки надійшло 33 примірника художньої та методичної літератури. Таким чином, учні ліцею у 2018/2019 навчальному році були повністю забезпечені підручниками. У наступному році слід продовжити системну роботу по 100%-му забезпеченню учнів підручниками (з урахуванням збільшення контингенту учнів).

У березні-квітні 2019 року школа взяла участь у конкурсному виборі підручників для учнів  1-х,5-х,10-х класів, який проводився Міністерством освіти і науки України разом з Інститутом модернізації змісту освіти.

Впровадження профільного та допрофільного навчання

Упродовж навчального року впроваджувалися в освітній процес Державні стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти. В ліцеї у 2018/2019 навчальному році було  організовано роботу щодо впровадження допрофільного та профільного навчання. Діяльність педагогічного колективу у даному напрямку здійснювалась шляхом  створення системи спеціалізованої підготовки, зорієнтованої на індивідуалізацію навчання, а саме:

 • в 5-9 класах – допрофільна підготовка (індивідуальні та групові заняття з української мови, математики, історії України), факультативні курси з урахуванням побажань учнів та їх батьків.
 • В 10-11-х класах – універсальний профіль навчання (індивідуальні та групові заняття з української мови, математики, англійської мови, історії України, хімії), курси за вибором та факультативні курси з урахуванням побажань учнів та їх батьків.

       Упродовж 2018/2019 навчального року була активізована робота з організації факультативів:

 • в 5-9 класах – «Знайомство з параметром», «Сходинки до орфографії», «Лексика української мови», «Основи геометрії», «Розв’язок текстових задач».
 • в 10-му класі – «Готуємось до ЗНО»(математика), «Практикум із синтаксису української мови».

курсів за вибором:

 • 6-9 класах – «Синтаксис складного речення», «Підготовка до ДПА(Математика)»;
 • 10-11-х класах – «Тригонометрія», «Орфографічний практикум» .

Курси за вибором та факультативи викладалися за державними програмами з урахуванням регіонального компоненту.

У ліцеї проведено ряд організаційно-методичних та управлінських заходів щодо забезпечення профілізації старшої школи, а саме:

 • діагностика створення профільних класів відповідно до анкетування учнів;
 • оформлено  результати попереднього психолого-педагогічного спостереження  за схильностями учнів до того чи іншого напрямку;
 • проаналізовано кадровий склад закладу освіти.

Таким чином,  робота з реалізації робочого навчального плану повністю завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової робочого навчального плану з урахуванням профільності і допрофільності навчання у ліцеї.

Результати навчальних досягнень учнів

Упродовж навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. З урахуванням особливостей викладання навчальних предметів було визначено доцільність поточного оцінювання у 1-2-х класах. Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів у 2-х класах (з ІІ семестру), у 3-11-их  класах –за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, у 1-их та 2-х класах (І семестр) – вербальне. Навчальні досягнення учнів при вивченні курсів за вибором оцінювались за 12-бальною шкалою оцінювання. При вивченні факультативних курсів – не оцінювались.

У 2018/2019 навчальному році освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів ліцею з метою запровадження профільного навчання та додаткових годин на вивчення окремих предметів.

За підсумками 2018/2019 навчального року  із 502 учнів 1-11-х класів:

 • 99 учнів 1-х класів та 113 учнів 2-х класів оцінені вербально;
 • 728  учнів 3-11-х класів атестовані з усіх предметів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних предметів;
 • 74 учні  3-8,10-х класів нагороджені Похвальними листами;
 • 9 учні 9-х класів отримали  свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • 2 учениці 11-х класів нагороджені Золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», 6 учнів   нагороджені Срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та отримала атестат про повну загальну середню освіту  з відзнакою.

Таким чином, якість навчальних досягнень учнів зросла в порівнянні з минулим навчальним роком. Але серед значних недоліків у роботі вчителів-предметників слід зазначити, що  учні ліцею  мають початковий рівень навчальних досягнень за 12-бальною шкалою. Слід розробити кожному вчителеві систему заходів, направлених на підвищення ефективності роботи педагогів в напрямку підвищення якості освіти.

Індивідуальне навчання

На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24»,  постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 №732 (із змінами) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 січня 2003 року за № 9/7330 в ліцеї   організовано навчання за індивідуальною формою для 10 учнів. 

  Для викладання предметів  були призначені  педагогічні працівники  із відповідною фаховою освітою. Навчання  здійснювалось  за розкладом   погодженим з батьками та  затвердженим  директором ліцею за індивідуальними програми з кожного предмета відповідно до чинних навчальних програм, в яких було визначено зміст та обсяг матеріалу, що підлягав вивченню та засвоєнню. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося вчителями відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Облік проведених занять фіксувався у журналах загального зразку для індивідуальних занять. Питання здійснення індивідуального навчання контролювалось адміністрацією ліцею.

Педагогічними працівниками та батьками були створені оптимальні умови для здобуття необхідного освітнього рівня відповідно до індивідуальних здібностей, можливостей та стану здоров’я учнів.

Результати державної підсумкової атестації

З метою якісної організації проведення державної підсумкової атестації 4, 9, 11-х класів  у ліцеї були проведені наступні заходи:

 • своєчасно складений розклад проведення державної підсумкової атестації;
 • подані на затвердження склади державних атестаційних комісій до управління освіти і науки Бердичівської  міської ради;
 • підготовлені матеріали відповідно до  нормативних документів щодо проведення державної підсумкової атестації;
 • оформлений стенд “Державна підсумкова атестація – 2019”
 • з педагогічними працівниками ліцею, з учнями та їх батьками було проведено у січні-лютому 2019 року збори, наради, засідання щодо вивчення нормативних документів Міністерства освіти  і науки України, про порядок закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

       У  ліцеї в 2018/2019 навчальному році в 4-их класах навчалося 98 учнів:

Тексти контрольних робіт з української мови та математики були складені учителями початкових класів, погоджені методичним об’єднанням вчителів початкових класів закладу освіти відповідно до навчальних програм початкової школи і охоплювали матеріал 4-х класів на кінець навчального року за рекомендаціями, визначеними листом Міністерства освіти і науки України.

Результати наступні:

Навчальний предмет Кількість учнів 4 класів Складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів
початковий                                      1-3 бала середній                                                     4-6 балів достатній                                           7-9 балів високий                                                      10-12 балів
1 Українська мова 98 96 3 (3,2%) 28 (30,2%) 44 (46%) 21 (22%)
2 Математика 98 96 7 (7,3%) 15 (16%) 56 (58%) 18 (19,3%)

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час перевірки підсумкових контрольних робіт здійснювалося відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України.

Під час аналізу результатів підсумкових контрольних робіт були визначені шляхи вирішення проблеми щодо ліквідації типових помилок, допущених в підсумкових контрольних роботах  з української мови та математики, а саме:

 • ретельніше повторювати пройдений матеріал у другому семестрі;
 • систематично проводити роботу над помилками після написання контрольних та домашніх робіт;
 • активізувати пошуки і впровадження нових сучасних методів та педагогічних технологій  у навчанні учнів початкової школи з основних предметів;
 • постійно використовувати особистісно-орієнтований та диференційований підхід у навчанні учнів початкових класів на кожному уроці.

У терміни згідно затвердженого розкладу в ліцеї була проведена державна підсумкова атестація учнів 9-х класів на свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація за курс базової загальної середньої освіти учнів 9-х класів проводилась з таких предметів: з української мови (диктант),  математики (інтегрованого іспиту з алгебри та геометрії), іноземної мови (англійської), географії та біології. Рішення щодо вибору іноземної мови (англійської) було прийнято на засіданні педагогічної ради. З 81 учня 9-х класів звільнено від ДПА за станом здоров’я було 1 учня – Артемчука Владіслава та Рибінського Максима від ДПА з правознавства.

 Результати наступні:

Навчальний предмет Загальна кількість учнів 9-х класів К-ть учнів, звільнених від проходження ДПА Кількість учнів, які складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів
початковий                                      1-3 бала середній                                                     4-6 балів достатній                                           7-9 балів високий                                                      10-12 балів
1 Українська мова 81 1 80 0 (0%) 10 (12%) 38             (48%) 32 (40%)
2 Математика 81 1 80 18 (22%) 24 (30%) 30 (38%) 8 (10%)
3 Біологія 81 1 74 0 (0%) 14           (19 %) 37 (50 %) 23 (31 %)
4 Географія 81 1 2 0 (0%) 1 (50 %) 1 (50 %) 0 (0%)
5 Іноземна мова (англійська) 81 1 3 0 (0%) 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%)

Учні 11-х класів складали ДПА у формі ЗНО. З 37 учнів звільнених від ДПА не було. Порівняльний аналіз річних оцінок з результатами ДПА:

Українська мова 11-А (Татарчук Л.В.)

Рівні навчальних досягнень Річні учні Річні % ДНА/ЗНО  учнів ДПА/ЗНО %
Високий 16 73 % 12 54.55%
Достатній 6 27 % 6 27.27%
Середній     3 13.64%
Початковий     1 4.54%
Глибина знань   100%   81.82%

Українська мова 11-Б (Миронець Н.А.)

Рівні навчальних досягнень Річні учні Річні % ДНА/ЗНО  учнів ДПА/ЗНО  %
Високий 5 33,33 % 5 33,33 %
Достатній 6 40 % 7 46,67 %
Середній 4 26,67 % 3 20 %
Початковий        
Глибина знань   73,33 %   80 %

Математика 11-А (Івасюк В.Г.)

Рівні навчальних досягнень Річні учні Річні % ДНА/ЗНО  учнів ДПА/ЗНО  %
Високий 9 81,82 % 3 27,27 %
Достатній 2 18,18 % 7 63,64 %
Середній     1 9,09 %
Початковий        
Глибина знань   100 %   90,91 %

Математика 11-А (Халімовська І.Ю.)

Рівні навчальних досягнень Річні учні Річні % ДНА/ЗНО  учнів ДПА/ЗНО  %
Високий 1 25 %    
Достатній 3 75 % 3 75 %
Середній     1 25 %
Початковий        
Глибина знань   100 %   75 %

 Історія України (Новікова Т.Л.)

Рівні навчальних досягнень Річні учні Річні % ДНА/ЗНО  учнів ДПА/ЗНО  %
Високий 14 56 % 6 24 %
Достатній 9 36  % 11 44 %
Середній 2 8 % 8 32 %
Початковий        
Глибина знань   92 %   68 %

Англійська мова 11-А (Ніколайчук О.А.)

Рівні навчальних досягнень Річні учні Річні % ДНА/ЗНО  учнів ДПА/ЗНО  %
Високий 4 80 % 1 20 %
Достатній 1 20  % 2 40 %
Середній     2 40 %
Початковий        
Глибина знань   100 %   60 %

Англійська мова 11-Б (Семенова Т.Л.)

Рівні навчальних досягнень Річні учні Річні % ДНА/ЗНО  учнів ДПА/ЗНО  %
Високий 4 66,67 % 1 16,67 %
Достатній 2 33,33  % 4 66,66 %
Середній     1 16,67 %
Початковий        
Глибина знань   100 %   83,33 %

Біологія  11  (Нечипорук Т.І.)

Рівні навчальних досягнень Річні учні Річні % ДНА/ЗНО  учнів ДПА/ЗНО  %
Високий 10 77 % 6 46 %
Достатній 3 23 % 5 38 %
Середній     1 8 %
Початковий     1 8 %
Глибина знань   100 %   84 %

Географія  11  (Підвисоцька Л.Е.)

Рівні навчальних досягнень Річні учні Річні % ДНА/ЗНО  учнів ДПА/ЗНЛ  %
Високий 5 83,33 % 1 16,67 %
Достатній 1 16,67  % 2 33,33 %
Середній     3 50 %
Початковий        
Глибина знань   100 %   50 %

Фізика  11  (Петрук К.А.)

Рівні навчальних досягнень Річні учні Річні % ДНА/ЗНО  учнів ДПА/ЗНЛ  %
Високий 2 50 %    
Достатній 2 50  % 4 100 %
Середній        
Початковий        
Глибина знань   100 %   100 %

На підставі вищевикладеного можна зробити висновки про рівень організації та проведення ДПА:

 • в закладі було проведено належну роботу з підготовки до державної підсумкової атестації учнів випускних класів;
 • вчителі-предметники забезпечили виконання державних програм з навчальних предметів;
 • протягом ІІ семестру велося систематичне повторення навчального матеріалу з навчальних предметів;
 • діяльність педагогічного колективу була спрямована на успішне завершення навчального року  та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів.

Виходячи з вищезазначеного, у 2019/2020 навчальному році слід продовжити роботу з підвищення якості підготовки учнів до ДПА, запроваджуючи різнорівневі тестові технології.

                               Участь випускників 11-х класів у ЗНО-2019

Упродовж 2018/2019 навчального року з випускниками 11-х класів проводилась системна планова робота з питань підготовки і участі у ЗНО-2019. Усі випускники 11-х класів взяли участь у процедурі зовнішнього незалежного оцінювання. Вони вчасно пройшли реєстрацію для учасників ЗНО, отримали відповідні документи для допуску до участі у ЗНО (сертифікати учасників тестування, запрошення на ЗНО-2019.) Протягом навчального року вчителями-предметниками була організована підготовка учнів до участі у ЗНО-2019. У квітні 2019 року випускники пройшли пробне ЗНО з української мови та літератури, математики, фізики, історії України, географії, біології. На уроках проводилось повторення навчального матеріалу, розроблялись і впроваджувались в навчальний процес різнорівневі тестові завдання для учнів, були оформлені відповідні наочні матеріали (стенди) для інформаційної підтримки абітурієнтів. Вчителями-предметниками були складені також календарно-тематичні плани на виконання Програм підготовки учнів до ЗНО-2019 з навчальних дисциплін, затверджених Міністерством освіти і науки України.

         Узагальнені результати ЗНО – 2019 такі:

Таким чином, роботу в ліцеї по підготовці випускників до ЗНО можна вважати такою, що відповідає сучасним вимогам. Учні 11-х класів ліцею  складали ЗНО з української мови та літератури, математики, біології, історії України, англійської мови, фізики, хімії, географії.

 У наступних роках слід звернути особливу увагу на якість підготовки випускників до ЗНО. Більш широко впроваджувати в освітній процес різнорівневі тестові технології, дотримуючись Програм підготовки учнів до ЗНО з предметів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Здійснити моніторинг якості освітнього процесу з предметів, де учні показали найгірші результати. Питання результативності участі учнів у ЗНО розглянути на засіданні педагогічної ради у серпні 2019 року.

Методична робота

У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив ліцею працював над педагогічною проблемою: «Творчі підходи до розвитку базових компетентностей в особистій сфері ліцеїстів і педагогів»

Методична робота педагогічного колективу була спрямована на створення оптимальних умов для підвищення професійної майстерності вчителів, передбачала систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяла підвищенню рівня методичної і фахової компетентності педагогічних працівників ліцею, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, інноваційних освітніх технологій, передового досвіду, а саме:

 • створення умов для розвитку інноваційної діяльності, педагогічної ініціативи вчителів для забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти та отримання повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;
 • оновлення освітнього процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та поглиблення науково-теоретичної роботи;
 • підвищення професійної компетентності вчителів;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін, оволодіння технологіями пошуку і опрацювання необхідної інформації в Інтернеті   та залучення учителів до використання інформаційних ресурсів;
 • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної методичної роботи з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

Робота над єдиною методичною проблемою підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми методичної роботи.

  У 2018/2019 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками ліцею були: педагогічна рада, методична рада, кафедри, методичні об’єднання вчителів-предметників, методичне об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні, творчі групи, методичні студії,  квести, конференції, EdCamp, курси підвищення кваліфікації, атестація, самоосвіта.

            Пріоритетні напрямки діяльності ліцею реалізовувались шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій, методики активного і інтерактивного навчання і виховання учнів, компетентнісного підходу до навчання ліцеїстів. Значна увага приділялась підвищенню якості навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників школи, організації роботи з обдарованими та здібними учнями, здійснення моніторингу якості освіти у закладі.

Упродовж 2018/2019 навчального року були проведені науково-практичні семінари:

27.10.2018р. відбувся виїзний науковий семінар  з теми «З «Тінями» наодинці» (Карпати–                 м. Верховина – с. Криворівня) за участі учнів 10-11 класів.

         28.10.2018 року  – практикум з теми «Молочнокисле бродіння» (Карпати – с. Криворівня – сироварня в горах) за участі учнів 10-11 класів.

         Відзнято відео уроки ( розміщено на сайті школи).

         15.11.2018 р. – міський семінар учителів початкових класів з теми                            «Формування міжпредметних компетенцій у процесі тематичного навчання».

         11.12.2018 р. – обласний семінар з теми « Конвенція прав дитини» за участі вчителів історії.

         26.12.2018 – 27.12.2018 р. – тренінги з теми «Соціальні та емоційні компетентності 21 століття (тренер – Лариса Письмак, м. Київ).     

         06.02.2019р. – розширене засідання з теми «Майданчик наукових ідей»                (презентації, майстер – класи, міні-уроки).

         13.02. 2019р. – міський семінар фізиків з теми «Компетентнісно орієнтований підхід в освітньому процесі як основа формування розвитку конкурентоспроможної особистості ( семінару передували екскурсії, зустрічі з успішними підприємцями).

         13.02.2019р. – міський семінар учителів фізичної культури з теми « Упровадження в навчальний процес варіативного модуля «Чирлідинг».

         14.03.2019р. – міський семінар учителів української мови і літератури з теми «Ментальна карта» (майстер-клас).

         04.04.2019р. – міський семінар директорів шкіл з теми «Освітнє середовище» (у рамках: експрес-уроки, зустрічі з науковцями ЖДПУ ім. І. Франка, ЖДТУ, військового інституту; майстер-класи (НУШ).

         29.05.2019р. – День Науки «Зоряний Олімп».

Дані форми методичної роботи створюють і забезпечують оптимальні умови для традиційних і нетрадиційних форм обміну досвідом роботи учителів, що сприяє самовираженню особистості вчителя, розкриттю її природних нахилів, застосуванню на практиці інноваційних освітніх технологій, знайомству з прогресивним педагогічним досвідом. Для підвищення якості роботи методичний кабінет ліцею  тісно співпрацює з методичним кабінетом управління освіти і науки, де отримує необхідну допомогу щодо організації методичної роботи та освітньої діяльності в ліцеї.

На початку навчального року було здійснено аналіз якісного складу педагогічного колективу та визначені напрямки роботи кожного підрозділу щодо підвищення педагогічної майстерності  та фахового рівня вчителів.

За цей навчальний рік повністю реалізований план проходження учителями курсів підвищення кваліфікації.

Реалізований план проходження педагогічними працівниками атестації. Було проатестовано 13 працівників ліцею.

В наступному 2019/2020 навчальному році слід:

 1. Освітній процес спрямувати на підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації освітньої діяльності, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня, роботу з обдарованими дітьми.
 2. Працювати в напрямку забезпечення наступності між початковою, основною та старшою школою, враховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп, враховуючи вимоги Державних стандартів початкової і базової та повної загальної середньої освіти;
 3. Створити належні умови для поступової адаптації учнів 1-х класів до навчання у ліцеї І ступеню (НУШ), учнів 5-х класів до навчання у ліцеї ІІ ступеню та учнів 10-х класів – у ліцеї  ІІІ ступеню;
 4. Вдосконалювати організаційно-методичну роботу з підготовки та участі  випускників 2020 року в ДПА, ЗНО спрямувавши її на високий результат;
 5. Працювати в напрямку підвищення рівня професійної майстерності та мобільності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти;
 6. Продовжити вивчення та узагальнення ефективного досвіду роботи вчителів, організувати роботу педагогів в рамках методичних студій;
 7. Сприяти втіленню в практику роботи педколективу новітніх освітніх технологій.
 8.  Методкабінету ліцею  продовжити створення банку освітніх технологій, прогресивного педагогічного досвіду.
 9. Продовжити роботу з моніторингу якості освіти, що сприяє результативності роботи педколективу.

Робота бібліотеки

Протягом 2018-2019 навчального року бібліотека ліцею працювала в тісному контакті з педагогічним колективом.

Роботу бібліотеки було спрямовано на популяризацію книг, формування світогляду дітей, реальну допомогу кожному в задоволенні читацьких потреб, інтересів, запитів. Всю роботу бібліотека проводить згідно річного плану. Для забезпечення читачів необхідною для навчально-виховного процесу літературою постійно вивчаються читацькі потреби. В цьому напрямку проводяться індивідуальні бесіди з учнями школи для вивчення їх інтересів та інформаційних потреб, бесіди з вчителями, ознайомлення із новою навчальною, методичною, художньою літературою шляхом проведення тематичних виставок.

Бібліотека ліцею у 2018-2019 навчальному році забезпечувала потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу учням-ліцеїстам в опануванні знаннями з предметів, вивчення яких передбачає програма ліцею. Саме тому бібліотека БМЛ №15 є інформаційним центром як для учнів-ліцеїстів, так і для вчителів, кураторів, вихователів, одним із важливих напрямків роботи якої є формування інформаційної культури читачів. Щоб бути ефективною, ця робота носила систематичний, оперативний, випереджаючий характер.

Постійно поповнюється картотека підручників відповідно до надходжень.

У бібліотеці діють постійні та тематичні виставки: «Нові надходження», «На допомогу ліцеїсту», «Чарівний світ казки», «Україна – єдина країна!», «Читаємо польською мовою», «Благодійний проект MainBooks».

Починаючи з вересня, бібліотека активно співпрацювала з учнями-ліцеїстами та вчителями-кураторами ліцею.

Протягом навчального року були проведені:

Бібліотечні уроки в початковій та середній ланках

Акція «Подаруй бібліотеці книгу»;

Всеукраїнський день Бібліотек;

Посвята в читачі учнів 2-х класів;

Ексурсії учнів 5-7 класів до міської дитячої бібліотеки протягом другого семестру;

Перший етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія-2019»;

Виховний захід до 100-річчя від дня народження В. Сухомлинського тощо.

Протягом року брали участь у семінарах шкільних бібліотекарів конференціях, презентаціях книг, зустрічах з письменниками у дорослій та дитячій міських бібліотеках.

Організація харчування учнів

Організація харчування учнів ліцею у 2018/2018 навчальному році здійснювалась відповідно до нормативно-правових актів України, рішень та наказів місцевих органів влади:

Закони України:

 • «Про охорону дитинства»;
 • «Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • «Про освіту»;
 • «Про загальну середню освіту»;
 • «Про безпечність та якість харчових продуктів».

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (від 22.11.2004 № 1591);
 • «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (від 19.06.2002 № 856).

Накази Міністерства України:

 • «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (Міністерство економіки України від 01.08.2006 № 265);
 • «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» (від 01.06.2005 № 242/329).

У 2018/2019 навчальному році харчування учнів здійснювалось на базі   їдальні ліцею.  Їдальня ліцею має все необхідне технологічне обладнання та посуд. Якість харчування контролювалась бракеражною комісією (щоденно).

Громадський контроль за організацією харчування здійснювався радою ліцею, яка розглядала це питання 2 рази на рік (в кінці семестрів). Продукти, що використовувались при приготуванні їжі, обов’язково мали сертифікати якості. В кінці кожного місяця підводились підсумки харчування учнів та складалась накопичувальна відомість, в якій зазначались: калораж продуктів (в калоріях), що використані та за рахунок яких продуктів (жири, білки, вуглеводи). Аналізувалась збалансованість продуктів за цими показниками. Протягом 2018/2019 навчального року було організоване безкоштовне гаряче харчування учнів 1-4 класів. Безкоштовним харчуванням були забезпечені діти пільгового контингенту.

При організації харчування учнів у 2019/2020 навчальному році необхідно:

 • посилити контроль за чергуванням учнів та вчителів у шкільній їдальні;
 • вирішити питання ремонту їдальні.

Оздоровлення та відпочинок учнів

Оздоровлення та відпочинок учнів ліцею

Склад оздоровчого мовного табору був визначений на підставі заяв батьків та осіб, що їх заміняють.Робота табору носила цілеспрямований, плановий характер. В роботі табору особлива увага була приділена національно-патріотичному вихованню, збереженню життя і здоров’я дітей. Всі виховні заходи за межами табору регламентувались наказами начальника табору з проведенням відповідних інструктажів з техніки безпеки. Суттєвих зауважень щодо організації роботи пришкільного табору з денним перебуванням збоку контролюючих органів не було. В таборі відпочивало 101 дитина.

Соціальний захист учнів

Соціальна робота в ліцеї  2018/2019 навчального року організовувалась та проводилась з метою забезпечення процесу соціалізації дітей в навчально – виховній діяльності, захисту їхнього психічного, фізичного і духовного здоров’я, попередження вад та відхилень соціально – психологічного розвитку особистості, надання соціально – педагогічної допомоги дітям та їх батькам.

В своїй професійній діяльності соціальний педагог керується Законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією ООН про права дитини.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» з метою вдосконалення роботи по забезпеченню соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в ліцеї організовувалась та проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку дитини, налагодження зв’язків і партнерських стосунків між сім’єю та школою.

Виконуючи основні завдання психологічної служби, проводилась робота по сприянню повноцінному особистісному розвитку дітей з урахування їх вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів, а саме:

– створення умов для формування соціально – психологічної культури педагогів, батьків, залучення їх до знань для оптимізації міжособистісних стосунків, подолання труднощів спілкування;

– забезпечення дітей початковими знаннями про права та свободи дітей (як маленьких людей і юних громадян), а також відомостями про правові норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя;

– забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

– профілактика відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини;

– пропаганда здорового способу життя, здійснення превентивного виховання, профілактика алкоголізму, наркоманії, злочинності;

– орієнтування дітей на загальнолюдські й національні цінності на засадах поваги до прав і свобод людини і громадянина та дотримання правових норм, правомірної поведінки й толерантного спілкування;

– забезпечення захисту прав, повноцінного життя, розвитку та виховання дітей пільгового контингенту;

– формування всебічно розвиненої особистості, здатної до повноцінного життя у суспільстві;

– поліпшення стану здоров’я шляхом профілактики захворювань;

– забезпечення покращення умов розвитку, виховання і освіти дітей;

– забезпечення підтримки творчо обдарованих дітей, розвитку їх здібностей.

про відповідальність перед Законом за безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків.

Діти з кризових сімей та учні девіантної поведінки залучаються до роботи гуртків та спортивних секцій. З метою пропаганди здорового способу життя та правової пропаганди проводяться лекції, виступи агітбригад, випускаються листівки та плакати, в чому допомагає учнівське самоврядування. До роботи залучаються представники міліції, лікарі, психологи, юристи; проводяться дні правових знань.

Задача психологічної служби – своєчасно виявити дітей з симптомами неблагополуччя в моральному розвитку і поведінці та вжити заходів для попередження подальшої соціальної деформації особистості, а по можливості й зменшити кількість таких дітей. З цією метою проводяться індивідуальні та групові консультації з дітьми, педагогами, батьками; для класних керівників ліцею проведено семінари «Права дитини», «Важкі діти». Окрім цього в закладі регулярно проводяться соціально-психологічні дослідження, моніторинги.

Робота з дітьми пільгових категорій

В ліцеї опікуються дітьми пільгового контингенту. У закладі складено соціальний паспорт, діти пільгової категорії взяті на облік. Протягом 2018/2019 навчального року були вивчені матеріально-побутові умови проживання дітей, складені відповідні акти, була надана допомога дітям, які її потребують. Діти – сироти та діти позбавлені батьківського піклування, забезпечені безкоштовним харчуванням.

Враховуючи підсумки поглибленого профілактичного медичного огляду, медичною сестрою складені листи здоров’я, де зазначено поради вчителям щодо покращення стану здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу. Виконуються підготовчі заходи щодо організації профілактичних щеплень та медичного огляду дітей відповідного віку.

У 2018/2019 навчальному році всього на обліку у ліцеї  перебували 16 дітей з інвалідністю.

У ст.37 Закону України «Про освіту» ст.21, 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України» визначено основи соціальної захищеності інвалідів і гарантовано їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі у всіх сферах життя суспільства. Створення необхідних умов, які дають можливість дітям з інвалідністю вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями і інтересами – одна з основних задач ліцею. У листопаді – грудні 2018 року було сплановано й проведено ряд заходів до Міжнародного Дня інвалідів. Традиційними стали акції милосердя з метою допомоги дітям, які її потребують. З батьками дітей з обмеженими фізичними можливостями проводяться консультації щодо розвитку дітей та формування в них навичок самообслуговування.

Педагогічний колектив ліцею піклується про організацію дозвілля, культурного і фізичного виховання дітей пільгових категорій, залучаючи їх до занять в гуртках. Учні пільгових категорій та діти, які стоять на обліку за правопорушення, стовідсотково залучені до занять в гуртках та спортивних секціях.

У 2018/2019 навчальному році адміністрацією закладу, педагогічним колективом, соціальним педагогом було:

1. Налагоджено спільну роботу з Бердичівською міською лікарнею. Вчасно й планово проводяться медичні огляди дітей. Медичною сестрою ліцею проводиться щоденний контроль за станом здоров’я дітей з інвалідністю.

2. Поставлено на постійний контроль питання своєчасного оформлення документів на встановлення інвалідності й одержання відповідних пільг вихованцем;

3. Здійснюється систематичний кваліфікований психолого-педагогічний супровід учнів ліцею, які мають потребу в корекції фізичного й розумового розвитку, знаходяться на індивідуальній формі навчання.

Заходи щодо попередження та профілактики злочинів в учнівському середовищі.

Профілактика злочинності та правопорушень серед дітей і підлітків знаходяться під постійним контролем адміністрації ліцею.

З метою попередження та профілактики злочинів в учнівському середовищі в ліцеї проводиться відповідна робота. Забезпечується щоденний контроль за відвідуванням учнями ліцею та проводяться оперативні заходи з метою недопущення бродяжництва серед учнів, проводиться постійна індивідуальна корекційна робота з учнями, які стоять на   внутрішньоліцейському обліку. Ці учні відвідуються вдома, їх залучено до гуртків та спортивних секцій, до участі у класних та шкільних заходах. Вжиті заходи щодо максимального охоплення дітей позашкільною освітою. Поновлені дані про психологічний клімат у сім’ях та умови проживання учнів.  На батьківських зборах наголошується на відповідальності батьків за поведінку дітей в позаурочний час. В ліцеї проводяться тренінгові заняття за модулями «Рівний-рівному», «Школа проти СНІДу».

Щоденно проводиться аналіз відвідування уроків. Інформація надається до управління освіти і науки Бердичівської міської ради

В ліцейській  бібліотеці організовувались змінні виставки літератури на тему попередження дитячої злочинності та правопорушень.

З метою профілактики злочинності у ліцеї спланована й проводиться робота по забезпеченню цікавого дозвілля, робота гуртків та секцій за інтересами.

В ліцеї постійно поновлюється нормативно-правова база з попередження правопорушень та злочинності. За потребою поновлюється банк даних учнів, які стоять на   внутрішньошкільному обліку, за учнями закріплено громадського інспектора, обстежено житлово-побутові умови сімей, в яких мешкають ці учні, складено відповідні акти, ведуться щоденники педагогічних спостережень, де фіксуються зміни в поведінці учнів, які стоять на обліку, ведеться облік індивідуальної роботи з ними та їх батьками. В ліцеї працює батьківський всеобуч, батьківські лекторії на теми правового виховання дітей, оформлені змінні стенди «На допомогу батькам».

Необхідною ланкою діяльності педагогів ліцею є правовиховна робота. Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя країни, вчителі ліцею впроваджували в практику правовиховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи виховання на основі гуманізації життя ліцею. В основу організації системності в здійсненні виховного процессу в школі покладено диференційно-індивідуальний підхід, врахування вікових особливостей дітей.

У класах першого ступеня навчання – створення сприятливої психолого-педагогичної атмосфери, проведення ранньої діагностики і корекції у поведінці, всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленням у розвитку і поведінці.

В старших класах робота спрямовувалась на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів: крім навчального курсу «Основи правознавства» в ліцеї функціонував факультатив  «Практичне право». В ліцеї вивчалось питання про роботу з використання державної символіки України. Відповідно до Закону України «Про освіту» та «Комплексної програми боротьби зі злочиннісю та правопорушеннями серед учнівської молоді» проводилась робота щодо запобігання правопорушень серед учнів ліцею.

Була налагоджена тісна взаємодія ліцею з ювенальною превенцією Бердичівського відділу поліції та службою у справах дітей, молоді та спорту Бердичівської міської ради.

Систематично працювала рада профілактики.

Та не дивлячись на це в ліцеї ще спостерігались окремі випадки безпричинного пропуску занять, дрібних крадіжок, бійок тощо. Це свідчить про недостатній рівень роботи з цією категорією ліцеїстів, тому в наступному навчальному році дане питання слід взяти під особливий контроль

Робота з батьками

Упродовж 2018/2019 навчального року з батьками дітей пільгових категорій проводились профілактичні бесіди та, по необхідності, надавалася допомога у питаннях навчання та вихованні дітей. Організовувалися індивідуальні та групові зустрічі з батьками з обміну досвідом у вихованні дітей, бесіди з метою вирішення конфліктних ситуацій між дорослими та дітьми.

Індивідуальні консультації для батьків:

– «Я та мої емоції»(січень)

– «Шкідливість дорослішання» (лютий)

– «Проблеми, що хвилюють всіх» (березень)

– «Чому дитина стає «важкою»?» (квітень)

– «Потенційно небезпечні та образливі ситуації для дітей» (травень

Групові консультації для батьків:

 • «Емоційне життя дитини і виховання почуттів» (лютий)
 • «Вибір професії і профорієнтація старшокласників» (квітень) тощо  

В ліцеї проводились заходи по пропаганді здорового способу життя: диспут «Шкідливі звички – до чого це веде», години спілкування «Твоє здоров′я в твоїх руках», «Здоровий спосіб життя – найкраща профілактика алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії» та інші.

Продовжувалась робота щодо удосконалення соціального захисту дітей пільгового контингенту. На батьківських зборах постійно зверталась увага на майнове право дитини, на відповідальність батьків за життя і виховання неповнолітніх.

Протягом навчального року у бібліотеці проводилися тематичні виставки літератури:

 • «Азбука для неповнолітніх»
 • «Обережно – СНІД»
 • «Учись володіти собою»
 • «Мистецтво бути вихованим»
 • «У сім’ї росте дитина»
 • «Закон і ми»
 • «Здоров’я дітей – здоров’я нації»
 • «Алкоголізм та наркоманія – загроза майбутнього»

Систематичною є робота класних керівників з батьками (або особам, які їх замінюють) з питань родинного виховання, профілактики шкідливих звичок та правопорушень. З метою просвітницької роботи серед батьків поновлюються матеріали класних стендів «Для вас батьки». Для обговорення пропонувались матеріали «Чи знаєте ви свою дитину?», «Дитина – рівноправний член суспільства» тощо. На класних батьківських зборах було висвітлено питання «Віра – основа успіху та благополуччя кожної людини», «Вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини».

Для батьків сімей пільгових категорій були організовані і проведені індивідуальні консультації «Материнське і батьківське виховання» (виховання дитини з неповної сім’ї), «Профілактика йододифіцитних захворювань»; групові консультації «Формування здорової особистості, загартування і профілактика простудних захворювань»; «Особисте і суспільне при виборі професії»; «Підготовка старшокласників до самостійного життя»; «Соціальні групи в інтернеті: зворотна сторона медалі»; «Культура взаємовідносин юнаків та дівчат»; засідання батьківського всеобучу «Розвиток читацьких інтересів у дітей»; «Морально-правове виховання в сім’ї»; консультація – практикум «Як залучити підлітка до різних видів творчої діяльності» тощо.

Профорієнтаційна робота

Одним із напрямів роботи соціального педагога є профорієнтаційна робота з учнями старших класів. Соціальним педагогом складено та реалізовано план роботи ліцею щодо професійної орієнтації дітей. В межах реалізації даного плану в школі було проведено:

 • класні та виховні годині щодо профорієнтації учнів;
 • тижні профорієнтації;
 • виховний захід «Конкурс знавців професії»;
 • профорієнтаційні екскурсі до навчальних закладів міста, підприємств, організацій;
 • тематичну літературну виставку «Я і моя майбутня професія».
 • круглий стіл «Яку я обираю професію».

Практичним  психологом, соціальним педагогом ліцею проводились тренінги і заняття з профорієнтації учнів, де висвітлюються такі питання:

 • Професійне самовизначення підлітків.
 • Конвенція ООН про права дитини.
 • Реалізація права на працю в Україні.
 • З чого починається працевлаштування?
 • Вплив умов праці на здоров’я.

Профорієнтаційна робота є невід’ємною частиною роботи соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. Діти пільгових категорій залучені до занять з профорієнтації «Ярмарок професій», «Визначення цінностей», «Визначення категорій вибору професій», «Визначення варіантів професійного вибору», «Працевлаштування», «Інструменти керування кар’єрою» тощо. В школі складені спільні плани роботи з  центром зайнятості.

 У 2018/2019 навчальному році соціальним педагогом проводились такі заходи:

Практичні заняття для учнів 1-4 класів,

«Яким я бачу своє майбутнє»,

Конкурс малюнків «Вгадай професію»

Тренінг «Вибір професії або задача з багатьма невідомими»

Практичні заняття для учнів 5-8 класів,«Визначення навичок здібностей»; «Визначення інтересів»; «Визначення цінностей»; «Визначення критеріїв вибору професії»; «Визначення варіантів професійного вибору»; «Працевлаштування».

У ліцеї постійно оновлюється інформація на стендах барометрів професій. Учні старших класів, згідно з графіком, відвідують Дні відкритих дверей у Бердичівському міськрайцентрі зайнятості. 

Старшокласників ліцею відвідували представники вищих навчальних закладів міста Житомира, Києва  з лекціями про свої вищі навчальні заклади. Учні 9-х та 10 класів у березні 2019 року брали участь у спільних заходах центру занятості та відділу освіти на базі ліцею, на які були запрошені вищі навчальні заклади, професійно-технічні ліцеї міст Житомира та Бердичева, а також представники підприємств (роботодавці).

Аналіз виховної роботи

Уся система виховання в ліцеї мала на меті допомогти учневі стати самодостатньою, всебічно розвиненою, соціально активною особистістю. Завдяки цьому  система виховної роботи в ліцеї сприяла мотивації до саморозвитку, самореалізації всіх учасників освітнього процесу.

       У 2018/2019 навчальному році виховна робота в ліцеї  була спрямована на реалізацію загальношкільної виховної теми:  «Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві» і проводилась на науково-методичній основі відповідно до реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988, річного плану роботи школи на 2018/2019 навчальний рік. Виховна робота  була спрямована на виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, «Про позашкільну освіту», Національної програми правової освіти та Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641. Ключовими нормативними документами у сфері освітньої політики щодо виховання був наказ МОН № 1243 від 31.10.2011 , яким затверджено “Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх  навчальних закладів України”.
        Метою виховної діяльності було створення цілісної моделі виховної системи на основі патріотичних, громадянських та загальнолюдських цінностей, тому виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів:

 • Національно-патріотичне і громадянське виховання
 • Морально-духовне і гуманістичне виховання
 • Правове, превентивне виховання і формування здорового способу життя
 • Ціннісне ставлення до себе;
 • Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • Ціннісне ставлення до праці;
 • Ціннісне ставлення до природи;
 • Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

          Серед основних завдань виховної роботи ліцею були наступні:

         –  Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей шкільного мікрорайону ліцею, сприяти збереженню мережі та контингенту учнів ліцею. З цією метою підвищувати іміджеві характеристики школи щодо надання якісних освітніх послуг.

         –    Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя. Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в пришкільному оздоровчому таборі з денним перебуванням. Організувати роботу пришкільного мовного табору.

         –    Забезпечити соціальний захист учнів  ліцею.

         –   Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час навчально-виховного  процесу так і поза межами ліцею.

         –   Посилити спрямованість виховної роботи на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських якостей.

         –   Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління, забезпечити духовну єдність поколінь.

         – Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками навчально-виховного процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і  традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.

        –   Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формування здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.

Виховна система роботи ліцею була зорієнтована на особистість як відправний компонент і кінцевий результат, на її розвиток, духовне і моральне збагачення і носила плановий, цілеспрямований характер.

Охорона праці

            Робота педагогічного колективу ліцею з охорони праці організована згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 340 від 18.04.2006 року.

Стан роботи з охорони праці, виробничої санітарії під час освітнього процесу в ліцеї знаходиться під щоденним контролем адміністрації ліцею.

На початок 2018/2019 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл  на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану ліцею.

У ліцеї є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів ліцею. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників  ліцею.

Організація роботи з охорони праці контролюється директором ліцею. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників ліцею та учнями; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, майданчиків, майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». У ліцеї створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та з трудових спорів. Така система контролю адміністрації ліцею у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу.

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори й угоди» між дирекцією ліцею й профспілковим комітетом підписаний Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками ліцею своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.

До уваги було взято: пропозиції працівників, аналіз стану робочих місць, стан виробничого травматизму, професійних захворювань. Крім того, було розроблено актуальні заходи щодо поліпшення безпеки умов праці на робочих місцях.

Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, нарадах при директорові.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, спортзалі передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. Закуплені вогнегасники і розташовані в доступних місцях по ліцею.

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це основний напрям роботи ліцею. З цією метою в ліцеї з 1-го по 11-ті класи вивчаються Правила дорожнього руху, проводяться місячники безпеки руху, створено загін юних інспекторів дорожнього руху. Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учнів з ліцею. Випускаються плакати на різні теми («Куріння та наше здоров’я», «Світ проти СНІДу», «Наш організм і наркотики» та ін.). Розроблено інструктажі з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час канікул і святкових днів. Класними керівниками проводяться бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності.

Учні 2—10-х класів пройшли медичний огляд лікарями-фахівцями. Періодично учні 1—10-х класів проходять перевірку на педикульоз.

Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі ліцею. Закуповуються необхідні миючи засоби для дотримання належного санітарно-гігієнічного стану ліцею.

Але поряд з тим простежуються і недоліки у роботі з даного питання, а саме:

 • не всі учителі систематично чергують у коридорах під час навчально-виховного процесу;
 • не в усіх навчальних кабінетах є аптечки;
 • не в повній мірі виконуються ті норми, що потребують постійного фінансування (забезпечення працівників спецодягом та ЗІЗ, закупівля миючих засобів, засобів гігієни тощо).

У наступному 2019/2020 навчальному році слід направити зусилля педагогічного колективу та адміністрації ліцею на усунення зазначених недоліків.

Управлінська та організаційна діяльність

      Упродовж 2018/2019  навчального року адміністрацією школи опрацьовувались, вивчались та аналізувались питання з управлінської, організаційної, освітньої діяльності, а саме:

 • управлінська діяльність адміністрації  ліцею та здійснення внутрішкільного контролю;
 • організація освітнього процесу, рівень знань, умінь та навичок учнів, стан викладання предметів і курсів регіонального та шкільного компонентів базового навчального плану;
 • організація системи методичної роботи та навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу;
 • стан роботи ліцею щодо реалізації  концепції національного  виховання;
 • організація роботи  з охорони праці та попередження дитячого травматизму;
 • охорона дитинства та робота з дітьми пільгового контингенту;
 • кадрове забезпечення діяльності закладу освіти: атестація та проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації;

Робота з направлення діяльності закладу в межі нормативно–правового поля була ключовою протягом року, а саме:

 • розроблено функціональні обов’язки директора, заступників директора, педагогічних працівників, класних керівників, завідуючих кабінетів, спеціалістів, обслуговуючого персоналу;
 • розроблено та прийнято Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу;
 • розроблені та затверджені функціональні обов’язки працівників закладу з питань охорони праці;
 • завершено створення номенклатури справ закладу освіти;
 • проводилась цілеспрямована робота щодо вдосконалення діяльності всіх структур закладу згідно  з його Статутом;
 • Колективний договір між адміністрацією ліцею та профспілковим комітетом відповідає сучасним нормативно-законодавчим документам.

Цілеспрямовано проводилась робота щодо підвищення культури управління навчальним закладом,   а саме:

 • зміцнення виробничої дисципліни;
 •  розвитку інформаційного забезпечення всіх учасників освітнього  процесу.

      У ліцеї створені та працювали органи самоврядування: рада закладу, батьківська рада, батьківські комітети класів, методична рада, шкільна дитяча організація. За участю вищезазначених органів вирішувалися найбільш важливі питання діяльності закладу, залучення та використання позабюджетних коштів, розвиток матеріально–технічної бази, організація освітнього процесу.

      Таким чином, у 2018/2019 навчальному році велась системна планова робота з даного питання. Але серед недоліків слід назвати труднощі, а саме:  недостатню забезпеченість ліцею комп’ютерами. У наступному році слід направити зусилля на залучення позабюджетних коштів на придбання комп’ютерної техніки, що значно підвищить рівень і якість управлінської та організаційної діяльності.

Фінансово-господарська діяльність

Планово-господарська діяльність ліцею у 2018/2019 навчальному році була спрямована на створення належних санітарно-побутових умов навчання та виховання учнів, вдосконалення навчально-матеріальної бази ліцею, осучаснення інтер’єру ліцейських приміщень. Достатньо уваги було приділено питанню економії енергоносіїв, раціональному використанню фінансових ресурсів. Основними джерелами фінансування ліцею були:

 • державне (місцевий бюджет) – оплата енергоносіїв, харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгового контингенту, заробітна плата працівників ліцею.
 • позабюджетні надходження – оренда  спортивної  зали, батьківські пожертви та спонсорська допомога, ярмарки, збір пластику та макулатури.

При організації планово-господарчої діяльності у 2019/2020 навчальному році направити зусилля на вирішення таких питань:

 • продовжити роботу з економного та раціонального використання енергоносіїв, фінансових ресурсів;
 • посилити роботу з урізноманітнення джерел позабюджетних надходжень;
 • особливу увагу приділити ремонту їдальні за рахунок місцевого бюджету;
 • забезпечити комплектацію необхідними меблями та наочністю перші класи, які будуть працювати у 2019/2020 навчальному році за новими стандартами початкової освіти;
 • продовжити роботу із заміни світильників, ремонту класних кімнат;
 • взяти участь у обласному конкурсі з енергозбереження;
 • посилити роботу зі збереження майна в нічний час. Закупити та встановити  відеокамери по периметру споруди ліцею.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЛІЦЕЮ

У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Діяльність педагогічного колективу ліцею у 2019/2020 навчальному році направити на вирішення пріоритетних напрямків:

 • Продовжити впровадження в освітньому середовищі ліцею Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту», Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2015 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» наказів Міністерства освіти і науки України «Про організаційні питання щодо запровадження Концепції Нової Української школи у загальноосвітніх закладах І ступеня», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 № 184/28314, Наказу МОН України від 24.04.2017 № 635 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»;
 • Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей шкільного віку мікрорайону ліцею;
 • Організувати інклюзивне навчання дітей з особливими потребами;
 • Запроваджувати принцип педагогіки партнерства, що грунтується на співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація на потреби учня);
 • Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності. Серед ключових компетентностей – володіння державною мовою, математична, загальнокультурна й екологічна компетентності, підприємливість та іноваційність, економічна компетентність. Випускник ліцею повинен критично та системно мислити, проявляти ініціативу і творчість, вміння оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми;
 • Створювати умови для формування в учнів громадянської відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу. Розуміє важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади;
 • Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання та виховання учнів;
 • Удосконалювати навчально-матеріальну базу ліцею, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів ліцею.

ЗАВДАННЯ ЛІЦЕЮ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Спрямувати зусилля на реалізацію таких навчально- методичних проблем:

Педагогічна проблема:

«Від сучасних освітніх технологій через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та його самореалізацію»

Виховна проблема:

«Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві».

З цією метою:

 • Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та творчих груп ліцею.
 • Сприяти впровадженню в практику роботи ліцею сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів ліцею, міста, області, держави.
 • Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків навчально-виховного процесу ліцею.
 • Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колективу за якість та результативність роботи.
 • Продовжити роботу з подальшої інформатизації навчально-виховного процесу. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО).
 • Забезпечити виконання плану проходження вчителями ліцею курсів підвищення кваліфікації на 2019/2020навчальний рік.
 • У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2019/2020 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом МОН України від 06.10.2010 №930 зі змінами.
 • Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями  шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН  тощо.
 • Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя. Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в пришкільному оздоровчому таборі з денним перебуванням. Організувати роботу пришкільного мовного табору.
 • Забезпечити соціальний захист учнів та працівників ліцею.
 • Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час навчально-виховного процесу так і поза межами ліцею.
 • Забезпечити якісну підготовку випускників ліцею до складання зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських  якостей.
 • Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.
 • Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками навчально-виховного процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності:працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.
 • Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.
 • Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу ліцею, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські пожертви, кошти від оренди вільних приміщень, надання додаткових освітніх послуг тощо).

Від БМЛ №15

Залишити відповідь