Бердичівський міський ліцей № 15 Житомирської області

Ідент. код 22057242  вул. Михайла Грушевського 5А, м. Бердичів,                                            Житомирської  область, 13312

Тел: (04143) 2-11-33, 2-21-72, 2-10-88 EMAIL: c3w15berd@ukr.net

НАКАЗ

08 травня 2019 року                                                             № 26/01-07

Про закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової  атестації  учнів  БМЛ № 15

Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН України від 07 грудня 2018 року № 1369, наказів МОН України від                    22 серпня 2018 року №  931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,  від 25 січня 2019 року № 59 «Про проведення у 2018/2019 н. р. державної підсумкової атестації» (зі змінами), від 16 квітня 2018 року № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»,  беручи до уваги листиМОН України від 23 січня 2019 року № 1/9-41 «Методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019 н. р.» та від 28 січня 2019 року № 1-11/833 «Про проведення урочистостей з нагоди вручення документів про загальну середню освіту», наказу управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 27.03.2019 р. № 170/01-06 «Про закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів закладів загальної середньої освіти міста Бердичева»,

НАКАЗУЮ:

  1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи:

         1) Вжити заходів щодо організованого закінчення у ліцеї 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів, у встановленому законодавством порядку.

Квітень-червень 2019 року

2) Провести нараду з вчителями  з питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів  випускних класів.

До 26.04.2019

         3) Надати методичну та консультативну допомогу вчителям із питань проходження державної підсумкової атестації учнями випускних класів, які є учасниками заключного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, учасниками тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України, і відбуваються під час проведення атестації та проведення в цілому державної підсумкової атестації.

У разі необхідності

4) Здійснити організаційну роботу з підготовки загальноміського свята «Останній дзвоник», скласти графік проведення випускних вечорів у закладах загальної середньої освіти міста.

До 17.05.2019

5) Узагальнити інформацію про випускників, які нагороджуються золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

До 28.06.2019

6) Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів. Узагальнену інформацію представити на нараді керівників закладів загальної середньої освіти міста у серпні 2019 року.

7) Після завершення ДПА внести необхідні зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою та випускників 11-х, які претендують на отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 07.06.2019,

до 21.06.2019

2. Завідувачам методичних об’єднань провести для вчителів, які викладають у випускних класах, групові та індивідуальні консультації з питань підготовки завдань для державної підсумкової атестації.

                                                                            Квітень-травень, 2019

3. Заступникам директора з навчально-виховної роботи  Петриченко І.П., Рибачук Н.В.:

1) Забезпечити організоване завершення 2018-2019 навчального року у ліцеї відповідно до визначеної  структури навчального року та термінів державної підсумкової атестації з дотриманням вимог  нормативних  документів МОН України. Неухильно дотримуватися Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

2) Здійснювати контроль за виконанням Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 21.02.2018 № 87, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 23.11.2011 №1392 (із змінами).

До 25.06.2019

         3) Взяти до уваги рекомендації управління освіти і науки щодо організованого закінчення 2018/2019 навчального року  та проведення державної підсумкової атестації.

         4. З метою вирішення спірних питань, які можуть виникнути під час про­ведення семестрового оцінювання та державної підсумкової атестації в ліцеї і забезпечення об’єктивного проведення атестації повідомити учнів про створення при управлінні освіти і науки апеляційні комісії з усіх предметів інваріантної складової навчальних планів у складі:

голова комісії – Пономарчук Валентина Леонідівна, головний спеціаліст управління освіти і науки,

заступник голови комісії – Гриченко Наталія Анатоліївна, завідувач міського інформаційно-методичного  центру,

список членів комісій з предметів  додається (додаток)

5. Керівникам методичних об’єднань:

1) Організувати проведення консультацій для вчителів з питань підготовки екзаменаційних матеріалів.

2) Дати експертну оцінку екзаменаційним матеріалам та затвердити їх.

3) Проаналізувати на м/о результати ДПА та підсумкових контрольних робіт у 5-8-х класах.

                                                                                     До 01.05.2019

4) Опрацювати «Методичні рекомендацій щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018-2019 навчальному році» лист МОН від 23.01.2019 №1/9-41 ;

6. Заступнику директора  з навчально-виховної роботи Єдіновій Н.П. організувати чергування протягом усього періоду складання ДПА.

7. Заступникам директора  Миронець Н.А., Петриченко І.П.,                               Рибачук Н.В., Єдіновій Н.П., на нараді за участю директора ліцею доповісти про стан готовності ліцею до ДПА та закінчення навчального року.

                                                                                      До 01.05.19

8. Учителям-предметникам, які мають ДПА у відповідних кабінетах розмістити інформацію (зразки) з певного предмета.

                                                                                      До 15.04.19

9.  Класним керівникам:

1) Результати атестації  виставляти у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до свідоцтв про повну загальну середню освіту і графі «Державна підсумкова атестація» та враховувати при визначенні середнього балу атестата.

2) Підготовити та подати до навчальної частини ліцею інформацію про попередні навчальні досягнення учнів 26.05.2019 і звіти про рівень навчальних досягнень після апеляційних засідань та навчальної практики.

3) Забезпечити заповнення табелів успішності учнів навчальних досягнень.

4) Провести класні батьківські збори з питань підготовки до нового навчального року, визначити участь батьківських колективів в ремонті класних приміщень.

5)  Класні журнали та особові справи учнів здати до 10 червня відповідним заступникам директора.

6) Технічні засоби навчання, ключі, штори передати на зберігання заступнику директора з господарської частини Заблоцькій Т.В.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор ліцею                                                                     В.ІВАСЮК

З наказом ознайомлені :

Миронець Н.А.

Петриченко І.П.

Єдінова Н.П.

Пікуль Л.В.

Заблоцька Т.В.

Від БМЛ №15

Залишити відповідь