ДОВІДКА

по Бердичівському міському ліцею № 15 Житомирської області

 

від 22 червня 2018 р.

 

Про підсумки державної підсумкової атестації

учнів 11-х та 9-х класів у 2017-2018 н.р.

 

         Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»,  Положення «Про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» затвердженого наказом МОН України від 30.12.2014 р. № 1547, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 р. № 157/ 26602,  та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2  наказу  МОН України від 31.07.2017 №1103 «Деякі питання  проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  16.08.2017 за №1014/30882, враховуючи листи МОН від 07.06.2017 № 1/9-315  «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 31.03.2018 р.   № 1/9- 66 «Про організоване завершення 2017/2018 н.р. та особливості проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у закладах  загальної середньої освіти», наказу управління освіти і науки Бердичівського міськвиконкому від 23.03.2018 року №150/01-06 « Про організоване  закінчення 2017-2018 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів  закладів загальної  середньої освіти»,  у ліцеї була проведена ДПА в 11-х класах у формі ЗНО з 22 травня по 13 червня, та в 9-х класах з 31 травня по 08 червня. Строки проведення державної підсумкової атестації ІІ ступеня визначено педагогічною радою(протокол №32 від  04.04.2018) і затверджено директором ліцею (наказ          № 27/01-07  від 04.04.2018).

         Розклад ДПА учнів 9-х  класів погоджено з відділом освіти  Бердичівського міськвиконкому. Склад атестаційної комісії затверджено наказом по ліцею № 34/01-07 від 27.04.2018 р.

          Завдання  для ДПА 9 класів розроблено вчителями-предметниками, відповідно до затверджених міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, обговорено на засіданнях кафедр та погоджено на засіданні педагогічної ради протокол №34 від 27.04.2018 році, затверджено директором ліцею. Завдання для проведення державної підсумкової атестації відповідають державним вимогам до рівня загальної підготовки учнів, визначеними навчальними програмами, затвердженими МОН України.

            Відповідно до протоколу № 36 від 25.05.18 р. засідання педради,    наказу по ліцею № 15/01-05 від 25.05.18 було  звільнено від ДПА (12 балів) з англійської мови Крупіну Анну Олександрівну  ученицю 9-А класу на підставі міжнародного сертифікату (диплому) мовного іспиту рівня В-1  Cambridge Assesment English,  Preliminary English  Test (реєстраційний №  183UA0075054 March S (AM1) 2018).

         Відповідно до протоколу  № 36 від 25.05.18 р.,    наказу по ліцею № 16/01-05 від 25.05.18 було  перенесено  ДПА  за станом здоров’я Богодвиду Олександру Вікторовичу  учню  9-А класу  на підставі медичної довідки ЛЛК № 377  від 24.05.2018р. (через місяць після зняття гіпсу).

           Державна підсумкова атестація в 11  класі  проводилась з трьох предметів:  української мови (обов’язкова для всіх),  математики (обов’язкова) чи  історії України(обов’язкова)  за вибором,  і предмета за вибором ліцеїстів.

         ДПА з української мови, математики чи історії України є обов’язковими , біології, географії, фізики, англійської мови за вибором ліцеїстів,  проводились у формі зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах тестування. Відповідно до наказу МОН України  від 16.03.2015 №300 «Про затвердження Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання» та витягу з Відомості результатів державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти Українського центру оцінювання якості освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання, № 4354 (укладеного на підставі відомості результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, математики,  історії України, англійської мови, біології, фізики, географії), що відбулися 24 травня 2018 року з української мови та літератури, 22 травня 2018 року з математики,  06 червня  2018 року з історії України, 01 червня 2018 року з англійської мови, 04 червня 2018 року з біології, 08 червня 2018 року з географії, 11 червня 2018 року з фізики,   протокол педради № 40 від 21.06.2018 наказом по ліцею № 20/01-05  від 21.06.2018 році результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики, історії України, англійської мови, біології, фізики, географії  зараховано як результати  державної підсумкової атестації за курс повної середньої освіти для ліцеїстів.

         За даними результатами ЗНО як ДПА   з української мови (учитель  Миронець Н.А.) успішність учнів 11 класу  характеризується такими показниками:

Всього учнів Рівні навчальних досягнень Глибина знань

 

П.Р. к-сть % С.Р. к-сть % Д.Р. к-сть % В.Р. к-сть %
26 5 19,5% 11 42% 10 38,5% 80,5%

За даними результатами ЗНО як ДПА   з математики  (учитель Івасюк В.Г.) успішність учнів 11 класу  характеризується такими показниками:

Всього учнів Рівні навчальних досягнень Глибина знань

 

П.Р. к-сть % С.Р. к-сть % Д.Р. к-сть % В.Р. к-сть %
6 1 17% 2 33% 3 50% 83%

За даними результатами ЗНО як ДПА   з історії України   (учитель Реготун О.А.) успішність учнів 11 класу xарактеризується такими показниками:

Всього учнів Рівні навчальних досягнень Глибина знань

 

П.Р. к-сть % С.Р. к-сть % Д.Р. к-сть % В.Р. к-сть %
20 1 5% 5 25% 12 60% 2 10% 70%

 

За даними    результатами ЗНО як  ДПА з англійської мови (учитель Ніколайчук О.А.) успішність ліцеїстів 11 класу xарактеризується такими показниками:

Всього учнів Рівні навчальних досягнень Глибина знань

 

П.Р. к-сть % С.Р. к-сть % Д.Р. к-сть % В.Р. к-сть %
8 1 12,5% 3 37,5% 4 50% 0 0 50%

За даними    результатами ЗНО як  ДПА з німецької мови (учитель Рибачук Н.В.) успішність ліцеїстів 11 класу характеризується такими показниками:

Всього учнів Рівні навчальних досягнень Глибина знань

 

П.Р. к-сть % С.Р. к-сть % Д.Р. к-сть % В.Р. к-сть %
1 1 100% 0 0 0%

За даними    результатами ЗНО як  ДПА з біології  (учитель Нечипорук Т.І.) успішність ліцеїстів 11 класу характеризується такими показниками:

Всього учнів Рівні навчальних досягнень Глибина знань

 

П.Р. к-сть % С.Р. к-сть % Д.Р. к-сть % В.Р. к-сть %
7 1 14% 3 43% 3 43% 86%

За даними    результатами ЗНО як  ДПА з фізики  (учитель Макаревич Н.В.) успішність ліцеїстів 11 класу характеризується такими показниками:

Всього учнів Рівні навчальних досягнень Глибина знань

 

П.Р. к-сть % С.Р. к-сть % Д.Р. к-сть % В.Р. к-сть %
2 1 50% 1 50% 50%

За даними    результатами ЗНО як  ДПА з географії  (учитель Підвисоцька Л.Е.) успішність ліцеїстів 11 класу характеризується такими показниками:

Всього учнів Рівні навчальних досягнень Глибина знань

 

П.Р. к-сть % С.Р. к-сть % Д.Р. к-сть % В.Р. к-сть %
8 3 37,5% 5 62,5%   62,5%

Порівняльний аналіз річних оцінок з результатами ДПА українська мова

Рівні навчальних досягнень Річні

учні

Річні

%

ДПА/ЗНО

учні

ДПА/ЗНО

%

високий 5 19,5% 10 38,5%
достатній 13 50% 11 42%
середній 8 30,5% 5 19,5%
Початковий
Глибина знань 69,5% 80,5%

математика

Рівні навчальних досягнень Річні

учні

Річні

%

ДПА/ЗНО

учні

ДПА/ЗНО

%

високий 3 50% 3 50%
достатній 3 50% 2 33%
середній 1 17%
Початковий
Глибина знань 100% 83%

історія України

Рівні навчальних досягнень Річні

учні

Річні

%

ДПА/ЗНО

учні

ДПА/ЗНО

%

високий 12 60% 2 10%
достатній 6 30% 12 60%
середній 2 10% 5 25%
Початковий 1 5%
Глибина знань 90% 70%

англійська мова

Рівні навчальних досягнень Річні

учні

Річні

%

ДПА/ЗНО

учні

ДПА/ЗНО

%

високий 5 62,5% 0 0
достатній 3 37,5% 4 50%
середній 3 37,5%
Початковий 1 12,5%
Глибина знань 100% 50%

німецька  мова

Рівні навчальних досягнень Річні

учні

Річні

%

ДПА/ЗНО

учні

ДПА/ЗНО

%

високий
достатній 1 100%
середній
Початковий 1 100%
Глибина знань 100% 0%

біологія

Рівні навчальних досягнень Річні

учні

Річні

%

ДПА/ЗНО

учні

ДПА/ЗНО

%

високий 4 57% 3 43%
достатній 3 43% 3 43%
середній 1 14%
Початковий
Глибина знань 100% 86%

географія

Рівні навчальних досягнень Річні

учні

Річні

%

ДПА/ЗНО

учні

ДПА/ЗНО

%

високий 5 62,5%
достатній 3 37,5% 5 62,5%
середній 3 37,5%
Початковий
Глибина знань 100% 62,5%

фізика

Рівні навчальних досягнень Річні

учні

Річні

%

ДПА/ЗНО

учні

ДПА/ЗНО

%

високий 1 50%
достатній 1 50% 1 50%
середній 1 50%
Початковий
Глибина знань 100% 50%

Державна підсумкова атестація в 9-х класах проводилась з трьох предметів: української мови, математики, англійської мови 9-А, української мови, математики,  правознавства  в 9-Б класі, української мови, математики, географії в 9-В та 9-Г класах.

ДПА з української мови проводилась у письмовій формі (диктант)

За даними результатами ДПА з української мови, успішність учнів 9 класів характеризується такими показниками:

Клас Учитель Всього учнів Рівні навчальних досягнень Глибина знань
П.Р. к-сть % С.Р. к-сть % Д.Р. к-сть % В.Р. к-сть %
Татарчук Л.В. 25 4 16% 9 36% 12 48% 84%
Бойко І.М. 23 5 22% 11 48% 7 30% 78%
9-В Білоус Л.В. 20 7 35% 6 30% 7 35% 65%
9-Г Білоус Л.В. 20 1 5% 7 35% 9 45% 3 15% 60%
Всього 88 1 1% 23 26% 35 40% 29 33% 73%

Глибина знань за результатами ДПА становить 73 %, що на 22 % менше, ніж за 2016/2017 н.р.

Результати свідчать про те, що більшість учнів справилась з написанням диктанту. Однак у роботі були допущені помилки на такі орфограми та пунктограми:

  • розділові знаки у складному реченні;
  • подвоєння приголосних;
  • відокремлення прикладки.

ДПА з математики проводилась у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії.

За даними результатів ДПА з математики, успішність учнів 9 класів характеризується такими показниками:

Клас Учитель Всього учнів Рівні навчальних досягнень Глибина знань
П.Р. к-сть % С.Р. к-сть % Д.Р. к-сть % В.Р. к-сть %
Халімовська І.Ю. 25 7 28% 10 40% 8 32% 72%
Пушкар Л.Л. 23   7 30% 11 48% 5 22% 70%
9-В Халімовська І.Ю. 20

 

1 5% 9 20% 8 40% 2 10% 50%
9-Г Пушкар Л.Л. 20 7 35% 7 35% 6 30% 65%
Всього 88 1 1% 30 34% 36 41% 21 24% 65%

Глибина знань за результатами ДПА становить 65 %, що на 2 % менше, ніж  за 2016-2017 н.р.

Типові помилки, допущені учнями:

  • скалярний добуток векторів;
  • стандартний вигляд числа;
  • графіки функцій та їх властивості;
  • розв’язування лінійних та квадратних рівнянь при оформленні текстових задач.

ДПА з географії проводилась у письмовій формі.

За даними результатів ДПА з географії , успішність учнів 9 класів характеризується такими показниками:

Клас Учитель Всього учнів Рівні навчальних досягнень Глибина знань
П.Р. к-сть % С.Р. к-сть % Д.Р. к-сть % В.Р. к-сть %
Нечипо

рук Т.І.

20 2 10% 11 55% 7 35% 90%
9-Г Нечипо

рук Т.І.

20 4 20% 8 40% 8 40% 80%
Всього   40 6 15% 19 47,5% 15 37,5% 85%

Допущені типові помилки учнями:

  • встановлення відповідності по господарській спеціалізації, характеристиками річок та їх назвами;
  • розв’язування задач на зміну температури, різниця місцевого часу.

За даними результатів ДПА з правознавства, успішність учнів 9 класів характеризується такими показниками:

Клас Учитель Всього учнів Рівні навчальних досягнень Глибина знань
П.Р. к-сть % С.Р. к-сть % Д.Р. к-сть % В.Р. к-сть %
Бондарчук В.О. 23 6 26% 6 26% 11 48% 74%

Не всі учні вірно прокоментували статті Цивільного кодексу України.

За даними результатів ДПА з англійської мови, успішність учнів 9 класів характеризується такими показниками:

Клас Учитель Всього учнів Рівні навчальних досягнень Глибина знань
П.Р. к-сть % С.Р. к-сть % Д.Р. к-сть % В.Р. к-сть %
Лось І.С. 13 1 8% 5 38% 7 54% 92%
9-А Макаренко О.А. 12 1 8% 6 50% 5 42% 92%
Всього   25 2 8% 11 44% 12 48% 92%

Типові помилки допущені під час використання часових структур, пропуски артикля, модульних дієсловах, дієприкметникових зворотах.

Від БМЛ №15

Залишити відповідь