Здобувачі освіти

Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).
Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.
Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 

ТВОЇ ПРАВА – ТВІЙ ЗАХИСТ

ПРАВОВІ ОРІЄНТИРИ ДЛЯ КОЖНОЇ ДИТИНИ

ЯКЩО ТОБІ ВИПОВНИЛОСЬ 14 РОКІВ, ТИ МОЖЕШ:
самостійно звертатись до суду за захистом своїх прав та інтересів
подавати позов про позбавлення твоїх батьків батьківських прав, якщо вони порушують твої права та знущаються над тобою
звертатись до суду про скасування усиновлення та визнання його недійсним.
 самостійно визначати своє місце проживання з одним із батьків
 брати участь в укладенні договору про припинення права на аліменти для тебе у зв’язку з передачею прав на будинок/квартиру або земельну ділянку
 самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами
 самостійно укладати договір банківського вкладу та розпоряджатися каштами на рахунку
 займатись творчою діяльністю
БЕЗ ТВОЄЇ ЗГОДИ НЕ МОЖЕ БУТИ ЗДІЙСНЕНО:
твоє усиновлення
влаштування тебе до сім’ї патронатного вихователя
влаштування тебе до дитячого будинку
зміна твого прізвища, у разі коли тобі виповнилось 7 років
 визначення твого місця проживання, у разі коли тобі виповнилось 10 років
ВРАХУВАННЯ ТВОЄЇ ДУМКИ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ТВОГО ЖИТТЯ:
 ті маєш право на те, щоб бути вислуханим батьками, іншими членами сім’ї, посадовими особами з питань, що стосуються тебе особисто, а також питань сім’ї
якщо ти можеш висловити свою думку – ти маєш бути вислуханим при вирішенні між батьками, іншими особами спору щодо:

 • твого виховання
 • місця проживання
 • позбавлення батьківських прав
 • управління твоїм майном
Суд має право постановити рішення всупереч твоїй думці, якщо цього вимагають твої інтереси
  ЯКЩО ТЕБЕ ОБРАЗИЛИ НА ВУЛИЦІ ЧИ В ШКОЛІ, ТИ МОЖЕШ ПОПРОСИТИ ЗАХИСТУ:
батьків
учителів
поліції
державних органів опіки та піклування
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги