Сторінка для батьків

Зміст

1. Спрямування роботи БМЛ №15

2. Участь батьків

3. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

4. Працівники закладу, до яких можуть звертатися учні та батьки для вирішення питань, що стосуються збереження життя чи здоров’я, а також захисту прав та інтересів дитини

5. Національна дитяча «гаряча лінія»

6. Карантин у школах – діти самі вдома.

 

Бердичівський міський ліцей цілковито спрямований  на підготовку  учнів до майбутнього. Ми прагнемо виховати випускників, які:

 • Самостійно навчаються протягом всього життя;
 • Знають свої сильні сторони;
 • Гнучкі та легко адаптуються до змін;
 • Мислять рефлексивно, творчо та цілісно, вміють вирішувати проблеми та прийоми відповідальні рішення з чистим сумлінням заради спільного блага;
 • Піклуються про інших;
 • Відповідальні громадяни, які діють, керуючись морально-етичними чеснотами;
 • Бачать у своїй справі сенс, гідність та покликання, поважають права інших та роблять свій внесок у загальне благо.

 

Участь батьків

Ми приймаємо до Бердичівського міського ліцею № 15     не лише дитину, а й найближчих для неї людей – тата і маму, і бачимо батьків активними учасниками навчально-виховного процесу  нарівні з учнями та вчителями.

Навчання – це не двосторонній процес взаємодії учнів та вчителів, в ньому присутня і третя, не менш важлива,сторона – батьки.

Такий підхід є абсолютно природнім

 

Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

2. Батьки здобувачів освіти мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

Працівники закладу, до яких можуть звертатися учні та батьки для вирішення питань, що стосуються збереження життя чи здоров’я, а також захисту прав та інтересів дитини:

Відповідальні
Години консультування
Директор ліцею – Івасюк В.Г. 8.00 – 16.00
Заступник директора з навчально-виховної роботи – Миронець Н.А. 8.00 – 16.00
Заступник директора з навчально-виховної роботи – Петриченко І.П. 8.00 – 16.00
Заступник директора з навчально-виховної роботи – Єдінова Н.П. 8.00 – 16.00
Заступник  директора з навчально-виховної роботи – Пікуль Л.В. 8.00 – 16.00
Заступник  директора з навчально-виховної роботи – Семенова Т.Л. 8.00 – 16.00
Медична сестра – Іщенко О.В. 8.00 – 17.00
Соціальний педагог – Стоцька М.Л. 8.00 – 16.00
Практичний психолог – Кравченко М.О. 9.00 – 17.00
Педагог організатор – Тарахтелюк А.М . 8.00 – 16.00
Класовод 1-А кл. – Пікуль Л.В. 8.00 – 16.00
Класовод 1-Б кл. – Запольська А.Т. 8.00 – 13.00
Класовод 1-В кл. – Семеняк О.А. 8.00 – 13.00
Класовод 1-Г кл. – Цітелашвілі В.А. 8.00 – 13.00
Класовод 2-А кл. – Попова А.Є. 8.00 – 13.00
Класовод 2-Б кл. – Данилюк Р.А. 8.00 – 13.00
Класовод 2-В кл. – Слободянюк О.Б. 8.00 – 13.00
Класовод 3-А кл. – Левченко О.Д. 8.00 – 13.00
Класовод 3-Б кл. – Кучерук Т.І. 8.00 – 13.00
Класовод 3-В кл. – Швець В.П. 8.00 – 13.00
Класовод 3-Г кл. – Костюк О.Б. 8.00 – 13.00
Класовод 4-А кл. – Татко Л.В. 12.00 – 16.00
Класовод 4-Б кл. – Бродовська В.Л. 12.00 – 16.00
Класовод 4-В кл. – Пешкова Н.Г. 12.00 – 16.00
Класовод 4-Г кл. – Мельник Р.Я. 12.00 – 16.00
Класний керівник 5-А класу – Невмержицька Н. В. 12.00 – 16.00
Класний керівник 5-Б класу – Воронюк І.Л. 12.00 – 16.00
Класний керівник 5-В класу – Фризько Л.А. 12.00 – 16.00
Класний керівник 6-А класу – Шаламова Н.М. 12.00 – 18.00
Класний керівник 6-Б класу – Реготун О.А. 12.00 – 18.00
Класний керівник 6-В класу – Капралюк К.В. 12.00 – 18.00
Класний керівник 7-А класу – Маньківська А.А. 12.00 – 18.00
Класний керівник 7-Б класу – Рибачук Н.В. 12.00 – 18.00
Класний керівник 7-В класу – Нечипорук Т.І. 12.00 – 18.00
Класний керівник 8-А класу – Терещук Л.А. 12.00 – 14.00
Класний керівник 8-Б класу – Ковшик О.А. 12.00 – 14.00
Класний керівник 8-В класу – Левченко Л.Б. 12.00 – 14.00
Класний керівник 8-Г класу – Петрук К.А. 12.00 – 14.00
Класний керівник 9-А класу – Татарчук Л.В. 12.00 – 14.00
Класний керівник 9-Б класу – Бойко І.М. 12.00 – 14.00
Класний керівник 9-В класу – Халімовська І.Ю. 12.00 – 14.00
Класний керівник 9-Г класу – Пушкар Л.Л. 12.00 – 14.00
Класний керівник 10-А класу – Новікова Т.Л. 12.00 – 14.00
Класний керівник 10-Б класу – Підвисоцька Л.Е. 12.00 – 14.00
Класний керівник 11 класу – Чмаль Т.Л. 12.00 – 14.00

Національна дитяча «гаряча лінія» працює у Міжнародному жіночому правозахисному центрі «Ла Страда-Україна» з початку 2013 року для того, аби діти з усієї України мали можливість анонімно і конфіденційно отримати підтримку і пораду, а дорослі — проконсультуватися з психологами, юристами та соціальними працівниками про порушення прав дитини. Номер лінії 0 800 500 225, дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України та з мобільних телефонів усіх українських операторів безкоштовні.

Сторінка Національної дитячої «гарячої лінії» у Facebook:

https://www.facebook.com/childhotline.ukraine/

Карантин у школах – діти самі вдома. Відповідальність і обов’язки.

У зв’язку з оголошенням у школах про введення карантину діти залишаються  вдома. Добре, якщо є бабусі, сусідки, знайомі, які можуть придивитись за дитиною. А якщо нема? Чим зайняти дітей, коли вони вдома самі?

 

Сам у квартирі – мрія багатьох школярів, вони завжди знайдуть, чим зайнятися, окрім виконання  уроків і домашніх обов’язків. Тут і телевізор, і комп’ютер, і планшет тощо. Найголовніше, коли дитина залишається вдома сама, вона повинна чітко усвідомити: є речі, яких робити не можна за жодних обставин.

 • Нікому не можна відчиняти дверей, навіть якщо це прийшла сусідка чи подруга мами.  Вхідні двері повинні відчиняти лише дорослі. Поясніть дитині, що у всіх близьких є ключі від квартири.
 • Не можна по телефону незнайомим людям розповідати, що вона (дитина) зараз сама вдома, а мама прийде тільки через годину. І взагалі не дозволяйте дитині вступати в тривалі бесіди зі сторонніми. Скажіть дитині, щоб незнайомим людям вона відповідала приблизно так: “Мама зараз дуже зайнята і не може поговорити з вами. Зателефонуйте через годину”. У цьому випадку ви, по-перше, не змушуєте дитину брехати, адже мама справді зайнята. А по-друге, стороннім невтямки, що дитина вдома сама.
 • Не можна нічого кидати з балкона та з вікна. До вікон взагалі краще не підходити і не визирати на вулицю. На вікна краще поставити спеціальні блокуючі засувки, що їх дитина не зможе самостійно відкрити.
 • Не можна гратися з електропобутовими приладами та газовою плитою.
 • Біля телефону повинен бути список потрібних номерів (ваш мобільний, татів, тітки, бабусі, і т.д.), щоб у разі екстреної необхідності дитина знала, куди їй телефонувати.  І обов’язково поясніть дитині, в яких випадках треба терміново дзвонити та кликати на допомогу.

Розплануйте разом із дитиною її день. Зазначте час, коли вона має пообідати, коли зробити домашні завдання, коли гратиме в комп’ютерні ігри, і що саме має обов’язково виконати по дому. Так ви зможете навчити дитину планувати свій час і любити порядок.

Десятиліття досліджень доводять: якщо дитина виконує обов’язкові хатні справи – це позитивно впливає на навчання, психіку, а також у майбутньому це піде на користь їхній кар’єрі. Згідно з дослідженням Марті Россмана, почесного професора університету Міннесоти, якщо ви з раннього віку привчите свою дитину виконувати хатню роботу, вона почуватиметься самостійною, відповідальною та впевненою в собі людиною.

Що саме може виконати дитина з хатньої роботи?

 • прибирати в квартирі: пилососити, підмітати, мити підлогу, витирати пил;
 • розкладати і розвішувати по місцях свої речі (чистий одяг вішати в шафу, а брудний відносити в пральну машину або в кошик для брудної білизни);
 • стежити за станом свого взуття, мити його в разі необхідності, завжди ставити на місце;
 • поливати квіти;
 • піклуватися про домашнього улюбленця: мити, витирати лапи, міняти вміст лотків;
 • застеляти своє ліжко;
 • мити посуд і розкладати його;
 • накривати на стіл і протирати стіл після їжі;
 • розсортувати і випрати в пральній машині одяг, розвісити прання тощо;